154-0565/02 – Seminář k vybraným otázkám z daňové teorie a praxe (SSITTP)

Garantující katedraKatedra financíKredity5
Garant předmětuIng. Karolina Lisztwanová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Karolina Lisztwanová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LIS10 Ing. Karolina Lisztwanová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout základní informace o daních, daňových systémech, daňových principech, podstatě daňové incidence, daňové politice, včetně uvedení podstaty přímých a nepřímých daní.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na poskytnutí základních informací o problematice zdaňování, o roli daňové politiky, včetně uvedení podstaty přímých a nepřímých daní a jejich harmonizaci v rámci EU. Výuka se věnuje nejen teoretickým aspektům dané problematiky, ale rovněž umožňuje i praktickou aplikaci prostřednictvím řešení jednotlivých příkladů

Povinná literatura:

JAMES, S. R. a Ch. NOBES. The economics of taxation: principles, policy and practice. 13th ed. Birmingham: Fiscal Publications, 2013. 328 p. ISBN 978-1-906201-22-7. MUSGRAVE, R. A. a P. B. MUSGRAVE. Public Finance in Theory and Practice. 5th ed. McGREW-Hill book Company, New York, 2004. 627 p. ISBN 978-00-70596-93-1. LANG, M., P. MELZ a E. KRISTOFFERSSON. Value added tax and direct taxation: similarities and differences. 1st ed. Amsterdam: IBFD, 2009. 1296 p. ISBN 978-90-8722-060-0.

Doporučená literatura:

SCHELLEKENS, M. European Tax Handbook 2015. 26th ed. Amsterdam: IBFD, 2015. 1044 p. ISBN 978-90-8722-313-7. SCHENK, A. a O. OLDMAN. Value added tax: a comparative approach. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 532 p. ISBN 978-0-521-61656-0. LANG, M., P. MELZ a E. KRISTOFFERSSON. Value added tax and direct taxation: similarities and differences. 1st ed. Amsterdam: IBFD, 2009. 1296 p. ISBN 978-90-8722-060-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet - příklady a teorie

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní aspekty zdanění v tržní ekonomice. Základní pojmy v oblasti zdaňování, konstrukční prvky daní. Klasifikace daní. Fiskální politika, její role a instrumenty. Role zdanění ve fiskální politice a charakteristika daňových instrumentů. 2. Efektivita zdanění. Důchodový a substituční efekt zdaňování, daňová incidence. Daňový systém, jeho cíle a omezení. Cíle daňové politiky. Změny v daňové politice v období ekonomické krize. 3. Osobní důchodové daně. Jejich pozitiva a negativa, daňové subjekty, předmět daně, faktory ovlivňující daňovou povinnost, základ daně, sleva na dani, splatnost daně, role progresivity zdanění. 4. Korporátní důchodová daň. Teoretický přístup k jejímu vymezení. Daňové subjekty, předmět daně, faktory ovlivňující daňovou povinnost, základ daně, sleva na dani, daňové sazby, splatnost daně. 5. Majetkové daně a jejich podstata. Typy majetkových daní. Daň z převodu nemovitostí - předmět daně, daňové subjekty, faktory ovlivňující daňovou povinnost, sazby daně, splatnost daně. Daně z nemovitostí - její základní charakteristiky a principy. Daňové subjekty, faktory ovlivňující daňovou povinnost, základ daně, sleva na dani, daňové sazby, splatnost daně. 6. Daně ze spotřeby. Typy spotřebních daní, jejich podstata a základní rozdíly mezi nimi. 7. Daň z přidané hodnoty. Základní charakteristika, vymezení subjektů daně, předmět daně, způsob stanovení daňové povinnosti, daňové sazby, splatnost daně. 8. Spotřební daně. Hlavní principy, daňové subjekty, objekt daně, splatnost daně, daňové sazby. Daňová koordinace a harmonizace daní v Evropské unii, její hlavní cíle, vliv na daňovou politiku jednotlivých zemí. Harmonizace v oblasti přímých a nepřímých daní.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85 2
        Zápočtová písemka Písemka 85  85 2
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.