154-0566/01 – Trendy a inovace na finančních trzích (TIFM)

Garantující katedraKatedra financíKredity4
Garant předmětuIng. Martina Novotná, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martina Novotná, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV33 Ing. Martina Novotná, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Kurz je zaměřen na vybraná témata finančních trhů s důrazem na současné trendy, inovativní finanční nástroje a alternativní investice. V tomto kurzu bude poskytnut základní přehled o sekuritizovaných produktech a alternativních investicích tak, aby byl student schopen rozpoznat hlavní rizika a pochopit dopad regulačních změn na finanční trh. Pozornost bude věnována hlavním aspektům sekuritizace aktiv, která představuje významný zdroj financování a způsob rozložení rizika v rámci celého finančního sektoru. Po absolvování kurzu budou studenti schopni: - zhodnotit význam a druhy finančních inovací, - pochopit podstatu a proces sekuritizace aktiv, - charakterizovat základní druhy sekuritizovaných produktů, - posoudit úlohu ratingových agentur na finančních trzích, - rozlišovat hlavní třídy alternativních investic, - posoudit význam zahrnutí alternativních investic do portfolia, - charakterizovat aktuální trendy na finančních trzích. V tomto kurzu je zásadní předchozí znalost základních pojmů a nástrojů finančních trhů.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout přehled o současných trendech na finančních trzích. Hlavní bloky přednášek jsou zaměřeny na sekuritizaci aktiv a vytváření sekuritizovaných produktů, úlohu ratingových agentur na kapitálových trzích a podstatu alternativní investování.

Povinná literatura:

CHAMBERS, Donald R, Mark Jonathan Paul ANSON, Keith H BLACK a Hossein KAZEMI. Alternative investments: CAIA level I. 3rd ed. Hoboken: Wiley, 2015. ISBN 978-1-119-00336-6. FABOZZI, Frank J. Bond markets, analysis, and strategies. 8th ed., global ed. Pearson, c2013. ISBN 978-0-273-76613-1. HU, Joseph. Asset securitization: theory and practice. Singapore: John Wiley & Sons (Asia), 2011. ISBN 978-0-470-82603-4.

Doporučená literatura:

BAIG, Suleman a Moorad CHOUDHRY. The mechanics of securitization: a practical guide to structuring and closing asset-backed security transactions. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2013. ISBN 978-0-470-60972-9. BODIE, Zvi, Alex KANE a Alan J MARCUS. Investments and portfolio management. 9th ed., global ed. New York: McGraw-Hill/Irwin, c2011. ISBN 978-0-07-128914-6. CHOUDHRY, Moorad. Structured credit products: credit derivatives and synthetic securitisation. 2nd ed. Singapore: John Wiley & Sons (Asia), 2010. ISBN 978-0-470-82413-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

No other requirements

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Introduction to securitization Basic concept of asset securitization Motives and process of securitization Originators and investors of the asset securitization market Residental mortgages and securitization Securitization of commercial mortgages and consumer loans Asset-backed securities Collateralized debt obligations The current asset securitization market Introduction to alternative investments Hedge funds Private equity Structured products

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students- MS 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2016/2017 letní