154-0566/02 – Trendy a inovace na finančních trzích (TIFM)

Garantující katedraKatedra financíKredity4
Garant předmětuIng. Martina Novotná, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martina Novotná, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV33 Ing. Martina Novotná, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Kurz je zaměřen na vybraná témata finančních trhů s důrazem na současné trendy, inovativní finanční nástroje a alternativní investice. V tomto kurzu bude poskytnut základní přehled o sekuritizovaných produktech a alternativních investicích tak, aby byl student schopen rozpoznat hlavní rizika a pochopit dopad regulačních změn na finanční trh. Pozornost bude věnována hlavním aspektům sekuritizace aktiv, která představuje významný zdroj financování a způsob rozložení rizika v rámci celého finančního sektoru. Po absolvování kurzu budou studenti schopni: - zhodnotit význam a druhy finančních inovací, - pochopit podstatu a proces sekuritizace aktiv, - charakterizovat základní druhy sekuritizovaných produktů, - posoudit úlohu ratingových agentur na finančních trzích, - rozlišovat hlavní třídy alternativních investic, - posoudit význam zahrnutí alternativních investic do portfolia, - charakterizovat aktuální trendy na finančních trzích. V tomto kurzu je zásadní předchozí znalost základních pojmů a nástrojů finančních trhů.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout přehled o současných trendech na finančních trzích. Hlavní bloky přednášek jsou zaměřeny na sekuritizaci aktiv a vytváření sekuritizovaných produktů, úlohu ratingových agentur na kapitálových trzích a podstatu alternativní investování.

Povinná literatura:

CHAMBERS, Donald R., Hossein KAZEMI and Keith H. BLACK. Alternative Investments: An Allocator's Approach. Hoboken: Wiley, 2021. ISBN 9781119651697. MADURA, Jeff. Financial Markets and Institutions. Boston: Cengage, 2021. ISBN 978-0-357-13079-7. TURI, Abeba N. Financial Technologies and DeFi. A Revisit to the Digital Finance Revolution. Cham: 2023. ISBN ISBN978-3-031-17997-6.

Doporučená literatura:

BODIE, Zvi, Alex KANE and Alan J. MARCUS. Investments. New York: McGraw-Hill Education, 2021. ISBN 978-1-260-57115-8. JONES, Colin A. and TREVILLION, Edward. Real Estate Investment. Theory and Practice. Cham: Palgrave, 2022. ISBN978-3-031-00967-9. SHRIER, DAvid L. and Alex PENTLAND. Global Fintech. Financial Innovation in the Connected World. Cambridge: MIT Press, 2022. ISBN 9780262543668.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Samostatné úkoly, kombinovaná zkouška (písemná a ústní část)

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Finanční inovace – podstata finančního inženýrství, nové finanční produkty 2. Podstata sekuritizace aktiv – základní koncept sekuritizace, objasnění základní terminologie 3. Proces sekuritizace – proces vzniku sekuritizovaných produktů, druhy podkladových aktiv 4. Účastníci na trhu sekuritizovaných produktů – původce, správa, SPE, investoři, zprostředkovatelé, státní agentury 5. Rezidenční hypotéky – podstata hypotečních úvěrů, trh hypoték, standardy státních agentur, typy hypotečních úvěrů dle úvěrové kvality 6. Sekuritizace rezidenčních hypotečních úvěrů (MBS) – prime a subprime hypotéky, agenturní MBS, postupované (pass-through) sekuritizované produkty, riziko předčasného splacení 7. Tranšování, kolaterizované hypoteční závazky (CMO) – tranšování a redistribuce cash flow, struktura CMO 8. Sekuritizované produkty zajištěné aktivy (ABS) – podkladová aktiva ABS produktů, kreditní riziko, rozdělování plateb (payment waterfall) 9. Význam sekuritizace a současné trendy – příčiny finanční krize, současné trendy v oblasti sekuritizace 10. Úloha ratingových agentur na kapitálových trzích – podstata a proces ratingového hodnocení, charakteristika ratingových agentur 11. Regulace a současné trendy ratingového trhu – aktuální trendy v oblasti regulace ratingových agentur a vývoje ratingového trhu 12. Podstata alternativního investování – vymezení alternativních investic a význam alternativního investování 13. Charakteristika a druhy alternativních investic – reálná aktiva, hedgeové fondy, private equity 14. Investování do reálných aktiv – výhody, riziko a způsoby investování do přírodních zdrojů, komodit, nemovitostí a půdy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách je nepovinná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na přednáškách není povinná. Student musí splnit požadavky na absolvování předmětu – úspěšné vykonání zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students - MS 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - MS 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2019/2020 letní