154-0566/02 – Trendy a inovace na finančních trzích (TIFM)

Garantující katedraKatedra financíKredity4
Garant předmětuIng. Martina Novotná, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martina Novotná, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV33 Ing. Martina Novotná, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Kurz je zaměřen na vybraná témata finančních trhů s důrazem na současné trendy, inovativní finanční nástroje a alternativní investice. V tomto kurzu bude poskytnut základní přehled o sekuritizovaných produktech a alternativních investicích tak, aby byl student schopen rozpoznat hlavní rizika a pochopit dopad regulačních změn na finanční trh. Pozornost bude věnována hlavním aspektům sekuritizace aktiv, která představuje významný zdroj financování a způsob rozložení rizika v rámci celého finančního sektoru. Po absolvování kurzu budou studenti schopni: - zhodnotit význam a druhy finančních inovací, - pochopit podstatu a proces sekuritizace aktiv, - charakterizovat základní druhy sekuritizovaných produktů, - posoudit úlohu ratingových agentur na finančních trzích, - rozlišovat hlavní třídy alternativních investic, - posoudit význam zahrnutí alternativních investic do portfolia, - charakterizovat aktuální trendy na finančních trzích. V tomto kurzu je zásadní předchozí znalost základních pojmů a nástrojů finančních trhů.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout přehled o současných trendech na finančních trzích. Hlavní bloky přednášek jsou zaměřeny na sekuritizaci aktiv a vytváření sekuritizovaných produktů, úlohu ratingových agentur na kapitálových trzích a podstatu alternativní investování.

Povinná literatura:

CHAMBERS, Donald R, Mark Jonathan Paul ANSON, Keith H BLACK a Hossein KAZEMI. Alternative investments: CAIA level I. 3rd ed. Hoboken: Wiley, 2015. ISBN 978-1-119-00336-6. FABOZZI, Frank J. Bond markets, analysis, and strategies. 8th ed., global ed. Pearson, c2013. ISBN 978-0-273-76613-1. HU, Joseph. Asset securitization: theory and practice. Singapore: John Wiley & Sons (Asia), 2011. ISBN 978-0-470-82603-4.

Doporučená literatura:

BAIG, Suleman a Moorad CHOUDHRY. The mechanics of securitization: a practical guide to structuring and closing asset-backed security transactions. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2013. ISBN 978-0-470-60972-9. BODIE, Zvi, Alex KANE a Alan J MARCUS. Investments and portfolio management. 9th ed., global ed. New York: McGraw-Hill/Irwin, c2011. ISBN 978-0-07-128914-6. CHOUDHRY, Moorad. Structured credit products: credit derivatives and synthetic securitisation. 2nd ed. Singapore: John Wiley & Sons (Asia), 2010. ISBN 978-0-470-82413-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Samostatné úkoly, kombinovaná zkouška (písemná a ústní část)

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Finanční inovace – podstata finančního inženýrství, nové finanční produkty 2. Podstata sekuritizace aktiv – základní koncept sekuritizace, objasnění základní terminologie 3. Proces sekuritizace – proces vzniku sekuritizovaných produktů, druhy podkladových aktiv 4. Účastníci na trhu sekuritizovaných produktů – původce, správa, SPE, investoři, zprostředkovatelé, státní agentury 5. Rezidenční hypotéky – podstata hypotečních úvěrů, trh hypoték, standardy státních agentur, typy hypotečních úvěrů dle úvěrové kvality 6. Sekuritizace rezidenčních hypotečních úvěrů (MBS) – prime a subprime hypotéky, agenturní MBS, postupované (pass-through) sekuritizované produkty, riziko předčasného splacení 7. Tranšování, kolaterizované hypoteční závazky (CMO) – tranšování a redistribuce cash flow, struktura CMO 8. Sekuritizované produkty zajištěné aktivy (ABS) – podkladová aktiva ABS produktů, kreditní riziko, rozdělování plateb (payment waterfall) 9. Význam sekuritizace a současné trendy – příčiny finanční krize, současné trendy v oblasti sekuritizace 10. Úloha ratingových agentur na kapitálových trzích – podstata a proces ratingového hodnocení, charakteristika ratingových agentur 11. Regulace a současné trendy ratingového trhu – aktuální trendy v oblasti regulace ratingových agentur a vývoje ratingového trhu 12. Podstata alternativního investování – vymezení alternativních investic a význam alternativního investování 13. Charakteristika a druhy alternativních investic – reálná aktiva, hedgeové fondy, private equity 14. Investování do reálných aktiv – výhody, riziko a způsoby investování do přírodních zdrojů, komodit, nemovitostí a půdy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku