154-0567/02 – Daně ekonomických subjektů (TESa)

Garantující katedraKatedra financíKredity4
Garant předmětuIng. Karolina Lisztwanová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Karolina Lisztwanová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LIS10 Ing. Karolina Lisztwanová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout základní informace o daních, daňových systémech, daňových principech, podstatě daňové incidence, daňové politice, včetně uvedení podstaty přímých a nepřímých daní.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na poskytnutí základních informací o oblasti daňové politiky, o daňových systémech, o daňových principech, o podstatě daňové incidence, včetně uvedení podstaty přímých a nepřímých daní. Cvičení jsou zaměřena na praktickou aplikaci dané problematiky prostřednictvím řešení konkrétních příkladů.

Povinná literatura:

JAMES, S. R. and Ch. NOBES. The economics of taxation: principles, policy and practice. 13th ed. Birmingham: Fiscal Publications, 2013. 328 p. ISBN 978-1-906201-22-7. MUSGRAVE, R. A. and P. B. MUSGRAVE. Public Finance in Theory and Practice. 5th ed. McGREW-Hill book Company, New York, 2004. 627 p. ISBN 978-00-70596-93-1. MUSGRAVE, R.A. and MUSGRAVE, P.B.: Public Finance in Theory and Practice. McGREW-Hill book Company, New York, 1998

Doporučená literatura:

LANG, M., P. MELZ and E. KRISTOFFERSSON. Value added tax and direct taxation: similarities and differences. 1st ed. Amsterdam: IBFD, 2009. 1296 p. ISBN 978-90-8722-060-0. SCHELLEKENS, M. European Tax Handbook 2015. 26th ed. Amsterdam: IBFD, 2015. 1044 p. ISBN 978-90-8722-313-7. SCHENK, A. and O. OLDMAN. Value added tax: a comparative approach. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 532 p. ISBN 978-0-521-61656-0. JAMES,S. and NOBES,Ch.: The Economics of Taxation: Principles, Policy and Practice. Birmingham: Fiscal Publications, 2010 CNOSSEN, SIJBREN, ed. Theory and practice of excise taxation: smoking, drinking, gambling, polluting, and driving. Oxford: Oxford University Press, 2005. Global corporate tax handbook 2013. Amsterdam: IBFD, c2013.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Příkladový zápočet, Kombinovaná zkouška (písemná a ústní část)

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní aspekty zdanění v tržní ekonomice. Základní pojmy v oblasti zdaňování, konstrukční prvky daní. Klasifikace daní. 2. Fiskální politika, její role a instrumenty. Role zdanění ve fiskální politice a charakteristika daňových instrumentů. 3. Efektivita zdanění. Důchodový a substituční efekt zdaňování, daňová incidence. 4. Daňový systém, jeho cíle a omezení. Cíle daňové politiky. Změny v daňové politice v období ekonomické krize. 5. Osobní důchodové daně. Jejich pozitiva a negativa, daňové subjekty, předmět daně, faktory ovlivňující daňovou povinnost, základ daně, sleva na dani, splatnost daně, role progresivity zdanění. 6. Korporátní důchodová daň. Teoretický přístup k jejímu vymezení. Daňové subjekty, předmět daně, faktory ovlivňující daňovou povinnost, základ daně, sleva na dani, daňové sazby, splatnost daně. 7. Majetkové daně a jejich podstata. Typy majetkových daní. Daň z převodu nemovitostí - předmět daně, daňové subjekty, faktory ovlivňující daňovou povinnost, sazby daně, splatnost daně. 8. Daně z nemovitostí - její základní charakteristiky a principy. Daňové subjekty, faktory ovlivňující daňovou povinnost, základ daně, sleva na dani, daňové sazby, splatnost daně. 9. Daně ze spotřeby. Typy spotřebních daní, jejich podstata a základní rozdíly mezi nimi. 10. Daň z přidané hodnoty. Základní charakteristika, vymezení subjektů daně, předmět daně, způsob stanovení daňové povinnosti, daňové sazby, splatnost daně. 11. Spotřební daně. Hlavní principy, daňové subjekty, objekt daně, splatnost daně, daňové sazby. 12. Daňová koordinace a harmonizace daní v Evropské unii, její hlavní cíle, vliv na daňovou politiku jednotlivých zemí. Harmonizace v oblasti přímých a nepřímých daní.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25 (25) 18
                Zápočtová písemka Písemka 25  18
        Zkouška Zkouška 75  33
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0412A050006) Finance FIP P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0412A050006) Finance FIP P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku