154-0800/01 – Finance (FINc)

Garantující katedraKatedra financíKredity5
Garant předmětuIng. Dagmar Richtarová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Dagmar Richtarová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOR30 Ing. Martina Borovcová, Ph.D.
CUL33 doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
NOV85 Doc. PhDr. Ing. Jan Novotný, CSc.
NOV329 Ing. Josef Novotný, Ph.D.
RIH40 Ing. Dagmar Richtarová, Ph.D.
VAL35 Ing. Jiří Valecký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
distanční Zápočet a zkouška 1+0
celoživotní Zápočet a zkouška 1+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy a oblastmi podnikových financí. Po absolvování předmětu budou studenti schopni popsat finanční systém a identifikovat vzájemné vazby mezi podnikem a okolím, objasnit finančí výkazy podniku, provést finanční analýzu firmy, popsat zdroje financování podnikových potřeb, vysvětlit proces investičního rozhodování a charakterizovat jednotlivá kritéria hodnocení efektivnosti investic.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět je zaměřen na jednotlivé oblasti finančního řízení a rozhodování podniku, včetně jeho vazeb na vnější ekonomické okolí. Cílem je ukázat komplexní pohled na finanční management podniku, na jeho souvislosti s ostatními mikroekonomickými a makroekonomickými aspekty podnikání.Při výuce předmětu Finance se vychází se současné situace v ČR, včetně aktuálních legislativních úprav.

Povinná literatura:

1.DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: EKOPRESS, 2010. ISBN 978-80-86929-68-2. 2. MAREK, P. Studijní průvodce financemi podniku. Praha: EKOPRESS, 2009. ISBN 978-80-86929-49-1.

Doporučená literatura:

1. Grűnwald, R., Holečková, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: EKOPRESS, 2007. ISBN 978-80-86929-26-2. 2. Kislingerová, E. a kol. Manžerské finance. Praha: C.H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-903-0.5. 3. Valach, j. a kol.Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha: EKOPRESS, 2006.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podstata financí, finanční systém. Podstata podnikových financí. Cíle a principy finančního řízení. Finanční rozhodování. Vliv daní a finančního trhu na podnikové finance. 2. Účetní výkazy a jejich provázanost. Rozvaha podniku, její význam ve finančním řízení a rozhodování podniku. Optimalizace finanční struktury podniku, náklady kapitálu. 3. Výkaz zisku a ztráty – význam; náklady, výnosy, výsledek hospodaření. Účetní zisk a jeho transformace na daňový základ. Rozdělení disponibilního zisku v obchodních společnostech. 4. Peněžní toky podniku (cash-flow) – význam; příjmy a výdaje podniku, jejich věcný a časový nesoulad s výnosy a náklady. Metody a formy sestavení přehledu o peněžních tocích. Integrace účetních výkazů. 5. Finanční analýza – podstata, metody FA. Ukazatele poměrové analýzy - ukazatele rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti, kapitálového trhu. Interpretace výsledků ukazatelů finanční analýzy. 6. Čistý pracovní kapitál a jeho význam ve finančním řízení a rozhodování podniku. 7. Řízení oběžného majetku – podstata, hlediska členění OM, funkce OM. Podstata kapitálové potřeby v oblasti OM. Řízení zásob. 8. Řízení pohledávek – faktory ovlivňující objem pohledávek z obchodních vztahů, zajištění pohledávek, inkasní politika. Řízení peněžních prostředků - podstata, metody a modely řízení peněžních prostředků. 9. Zdroje a formy krátkodobého financování – členění. Příčiny trvalé vázanosti části oběžného majetku. Charakteristika jednotlivých forem krátkodobého financování - obchodní úvěr, bankovní úvěry, směnečné úvěry, factoring a ostatní formy. 10. Časová hodnota peněz. – podstata, metody složeného úročení a jejich využití ve finančním řízení a rozhodování podniku. Riziko a jeho význam ve finančním rozhodování podniku. 11. Kapitálové plánování a investiční rozhodování. Parametry hodnocení investičních projektů. Peněžní toky z investice - stanovení kapitálových výdajů a provozních příjmů. 12. Kritéria hodnocení efektivnosti investičních projektů - charakteristika dynamických a statických kritérií. 13. Podstata a cíle dlouhodobého financování. Charakteristika interních zdrojů financování dlouhodobých potřeb. Podstata samofinancování. 14. Externí zdroje financování podnikových potřeb.

Podmínky absolvování předmětu

Celoživotní forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (02) Veřejná ekonomika a správa C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (02) Veřejná ekonomika a správa C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (02) Veřejná ekonomika a správa C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (02) Veřejná ekonomika a správa C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R056) Veřejná správa C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (02) Veřejná ekonomika a správa C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R056) Veřejná správa C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (02) Veřejná ekonomika a správa C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 zimní
2009/2010 zimní