154-0808/01 – Finanční řízení a rozhodování (FŘRc)

Garantující katedraKatedra financíKredity4
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Dana DluhošováGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOR30 Ing. Martina Borovcová, Ph.D.
RIH40 Ing. Dagmar Richtarová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
celoživotní Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými oblastmi finančího řízení a rozhodování. Absolvováním tohoto předmětu budou studenti schopni: - objasnit význam faktoru času a rizika při finančním řízení a rozhodování, - aplikovat kritéria hodnocení investičních projektů, - popsat výhody a nevýhody dlouhodobých zdrojů financování, - provést analýzu zdrojů financování, - uplatnit získané poznatky při tvorbě finančního plánu.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Povinná literatura:

1. DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: EKOPRESS, 2006. ISBN 80-86119-58-0 2.Fotr, J., Souček, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha: GRADA Publishing, 2005 3.Grunwald, R., Holečková, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: EKOPRESS, 2007. 4. Valach, J. a kol. Finanční řízení podniku. Praha: EKOPRESS,1999. ISBN 80-86119-21-1 5. Valach, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha: EKOPRESS, 2006. ISBN 80-86929-01-9

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Obsah předmětu.Literatura. Požadavky na vykonání zápočtu zkoušky. Cíle a principy finančního řízení podniku; zopakování základních finančních kategorií. 2.Časová hodnota peněz a její význam ve finančním řízení a rozhodování podniku (význam, použití metod složeného úročení). 3.Optimální kapitálová struktura. Náklady kapitálu. Náklady na pořízení jednotlivých druhů kapitálu. Průměrné náklady kapitálu. 4.Dlouhodobé financování podnikových potřeb, cíle dlouhodobého financování. Interní finanční zdroje. 5.Externí zdroje financování dlouhodobých podnikových potřeb (akcie, dluhopisy, střednědobé a dlouhodobé úvěry, projektové financování). 6.Leasingové financování podnikových potřeb (podstata leasingu, druhy finančního leasingu, cena leasingu). Forfaiting – podstata, cena. 7.Investice – podstata. Členění investic. Oblasti investičního rozhodování. Specifika investičního rozhodování. Investiční projekty a jejich kategorizace. 8. Obsah kapitálového plánování. Plánování peněžních toků investice; kapitálové výdaje, peněžní příjmy z investice. 9. Kritéria hodnocení nezadlužených investičních projeků (statické, dynamické). 10. Podnikatelské riziko. Druhy podnikatelského rizika, postoje k riziku, ochrana proti rizikům. Požadovaná výnosnost a riziko. Analýza rizika investičních projektů.

Podmínky absolvování předmětu

Celoživotní forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100 (100) 51 3
        Písemka Písemka 25  13 3
        Ústní část zkoušky Ústní zkouška 75  38 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 letní
2010/2011 letní