154-0901/04 – Finanční řízení a rozhodování (FŘaR)

Garantující katedraKatedra financíKredity10
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Dana DluhošováGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DLU30 prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zkouška 80+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zvládnout problematiku finančního řízení a rozhodování, včetně metod a aplikovaných přístupů nefinančních i finančních institucí.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je zvládnout problematiku finančního řízení a rozhodování, včetně metod a aplikovaných přístupů nefinančních i finančních institucí. Obsahem je zejména problematika finančního rozhodování, finančních analýz, měření a řízení finanční výkonnosti firem a odvětví, oceňování, určování nákladů kapitálu, hodnocení investičních projektů, řízení akvizicí a fúzí, krátkodobého a dlouhodobého finančního plánování, komplexního dlouhodobého a strategického finančního řízení firem.

Povinná literatura:

Bodie, Z., Merton, R. C.: Finance. Prentice-Hall, New Jersey. 2003 Brealy, R. A., Myers, C. M.: Teorie a praxe firemních financí. Praha. Victoria Publishing 1999. Copeland, T., Kollet, T., Murrin, J.: Stanovení hodnoty firem. Praha. Victoria Publishing. 1991. Copeland, T. E.,Weston, J. F.: Financial Theory and Corporate Policy. Addison-Wesley Publishing Company. 1992. Damodaran, A.: Corporate Finance: Theory and Practice. Wiley, New York, 2001. Damodarad, A.: Damodaran on Valuation, Security Analysis for Investment and Corporate Finance, J. Willey & Sons, Inc., 1994. Dluhošová, D. a kol.: Nové přístupy a finanční nástroje ve finančním rozhodování, VŠB – TUO, 2004. Dluhošová, D.: Finanční řízení a rozhodování podniku, Ekopress Praha, 2006. Fotr, J.: Strategické finanční plánování, Praha. Grada 1999. Gaughan, P.: Mergers, Acqusitions and Corporate Restructruings. J. Wiley & Sons, Inc., 1996. Kislingerová, E.: Oceňování podniku,. Praha. C. H. Beck 1999. Kovanic, P., Kovanicová, D.: Poklady skryté v účetnictví. Díl 2. Finanční analýza účetních výkazů. Praha. Polygon 1997. Levy, H., Sarnat, M.: Capital Investment and Financial Decisions. Prentice Hale International (UK) Ltd., 1990. Mařík, M.: Metody oceňování podniku. Praha. Ekopress. 2003. Pike, R., Neale, B.: Corporate Finance and Investment. Prentice-Hall, Cornwall. 1999. Zmeškal, Z. Financial Models. Ostrava: VŠB-TUO, 2004. Zmeškal, Z., Čulík, M., Tichý, T.: Finanční rozhodování za rizika. Ostrava: VŠB-TUO, 2005. Zmeškal, Z. a kol.: Finanční modely, EKOPRESS, 2004.

Doporučená literatura:

BODIE, Zvi a Robert C. MERTON. Finance. New Jersey: Prentice-Hall, 2003. BREALY, R. A., MYERS, S. C. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Computer Press, 2000. COPELAND, T., KOLLER, T., MURRIN, J. Stanovení hodnoty firem. Praha: Victoria Publishing, 1994. COPELAND, T., WESTON, J. Financial Theory and Corporate Policy. USA: Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 2004. DAMODARAN, Aswath. Corporate Finance: Theory and Practice. New York: Wiley, 2001. DAMODARAN, A. Damodaran on Valuation, Security Analysis for Investment and Corporate Finance. 2nd ed. J. Willey & Sons, Inc., 2006. DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Nové přístupy a finanční nástroje ve finančním rozhodování. Ostrava: VŠB-TUO, 2004. DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: Ekopress, 2010. FOTR, Jiří. Strategické finanční plánování. Praha: Grada, 1999. GAUGHAN, Patrick. Mergers, Acqusitions and Corporate Restructruings. J. Wiley & Sons, Inc., 1996. KISLINGEROVÁ, E. Oceňování podniku. Praha: C. H. Beck, 2007. KOVANIC, Pavel a Dana KOVANICOVÁ. Poklady skryté v účetnictví: Finanční analýza účetních výkazů. 2. díl. Praha: Polygon, 1997. LEVY, Haim and Marshall SARNAT. Capital Investment and Financial Decisions. New York: Prentice Hale International (UK) Ltd., 1990. MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku pro pokročilé. Praha: Ekopress, 2011. PIKE, Richard a Bill NEALE. Corporate Finance and Investment. Cornwall: Prentice-Hall, 1999. ZMEŠKAL, Zdeněk. Financial Models. Ostrava: VŠB-TUO, 2004. ZMEŠKAL, Z., ČULÍK, M. a T. TICHÝ. Finanční rozhodování za rizika. Ostrava: VŠB-TUO, 2013. ZMEŠKAL, Zdeněk a kol. Finanční modely. Praha: Ekopress, 2013.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Problematika finančního rozhodování Finanční analýzy Měření a řízení finanční výkonnosti firem a odvětví Oceňování, určování nákladů kapitálu Hodnocení investičních projektů, řízení akvizicí a fúzí Krátkodobé a dlouhodobé finanční plánování, Komplexní dlouhodobé a strategické finanční řízení firem.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.