154-0904/03 – Kapitálové trhy a jejich aplikace (KTaA)

Garantující katedraKatedra financíKredity10
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk ZmeškalGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZME40 prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 80+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání znalostí o podstatě, chování a významu finančních trhů. Finanční trh a zejména jeden z jeho dvou stěžejních segmentů – kapitálový trh, patří mezi nejsložitější, ale co do možných výsledků nejefektivnější podnikatelské prostory. Předmět je zaměřen kromě rozsáhlého teoretického fundamentu také na praktické aplikace. Základními tématickými oblastmi jsou: a) finanční zprostředkování na kapitálovém trhu (trh cenných papírů a jeho struktura - primární a sekundární, soudobé celosvětové trendy na kapitálovém trhu, státní regulace v ČR, novely legislativy „cenných papírů“, primární emise - způsoby, výhody, selekce emitentů, podklady, ručitelé, administrace, časování dluhů a emisí b) finanční investování (akciové instrumenty - druhy, výnosy, zdaňování, vliv kapitálové struktury a dividendové politiky a.s. na tržní cenu akcií, akciové analýzy - způsoby ohodnocení akcií, dluhové instrumenty - druhy, výhody, zdanění, analýzy dluhopisů - rating emitentů, ohodnocení, speciální instrumenty - deriváty, opční strategie - situace pro využití c) kolektivní investování (investiční a podílové fondy - druhy, legislativa, vazba na teorii portfolia, penzijní fondy - podstata, výnosy, využití analýz při srovnání s jinými investičními příležitostmi, investiční bankovnictví, emisní obchody, vlastní a zprostředkovatelské obchody a činnosti, depotní obchody, fúze a akvizice

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Povinná literatura:

Blake, D. Analýza finančních trhů. Grada, Praha 1995. Brealey, R.A. – Myers, S.C. Teorie a praxe firemních financí. Praha: East Publishong, 1999. Cottle, S., Murray, R.F., Block, F.E. Analýza cenných papírů. Victoria publishing, Praha 1994Dědič, J. – Pauly, J. Cenné papíry. Prospektrum, Praha 1994. Dědič, J. Právo cenných papírů a kapitálového trhu. Prospektrum, Praha 2001 Chovancová, B. a kol. Finančný trh. Bratislava: Eurounion, 2002. Kolb, R.W. Futures, Options and Swaps Musílek, P. Finanční trhy a investiční bankovnictví. Manager Podnikatel 1998. Musílek, P.: Trhy cenných papírů. Praha: Ekopress, 2002. Quesisser, M. Regulation and Supervision of Pension Funds. OECD Paris 1998.

Doporučená literatura:

Polách.: Kapitálové trhy VŠB-TUO, Ostrava 2000 Polách, J. Využití kapitálových trhů k financování společností. VŠB-TUO, Ostrava 2000.ISBN 80-70-78-757-0 Rose, P.S. Peněžní a kapitálové trhy. Victoria Publishing, Praha 1995.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Podstata finančního systému • Hlavní funkce a celosvětové trendy vývoje finančního systému • Institucionální zabezpečení finančního systému (2) Dokumenty kapitálových trhů • Cenné papíry v ČR - rozdělení, jejich formy, náležitosti • Výpočty výnosů, způsoby stanovení kurzů • Využití cenných papírů: ke generování nových zdrojů, k zajišťovacím operacím, emisní proces a jeho náležitosti (3) Analýzy cenných papírů • Systematické členění analýz • Analýzy akcií – fundamentální (struktura a výčet jednotlivých metod) • Analýzy dluhopisů • Ostatní finanční analýzy (4) Kolektivní investování • Vazba na teorii portfolia • Institucionální zajištění • Jednotlivé typy kolektivních investorů a jejich rizika • Rizika drobných investorů investujících prostřednictvím kolektivních investorů • Struktura fondů a jejich srovnání s alternativním způsobem investování • Legislativa kolektivních investorů (5) Obchodování na burze • Burza • RM Systém • Středisko cenných papírů • Neveřejné trhy • Srovnání světových burz • Elektronické mimoburzovní trhy • Globalizace v obchodování s finančními produkty

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
        Zkouška Ústní zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.