154-0906/03 – Určování hodnoty firem (UHF)

Garantující katedraKatedra financíKredity10
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk ZmeškalGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 80+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na prohloubení teoretických základů oceňování firem získaných v rámci bakalářského studia oboru Finance. Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat pokročilé oceňovací postupy a metody za účelem analýzy hodnoty firmy i posouzení fúzí a akvizic, včetně účetních a daňových aspektů.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Povinná literatura:

DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: Ekopress, 2010. 225 s. ISBN 978-80-86929-68-2. KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. Praha: C. H. Beck, 2001. 367 s. ISBN 80-7179-227-6. MAŘÍK, Miloš a kol. Metody oceňování podniku pro pokročilé. Praha: Ekopress, 2011. 548 s. ISBN 978-80-86929-80-4.

Doporučená literatura:

COPELAND, T., T. KOLLER and J. MURRIN. Stanovení hodnoty firem. Praha: Victoria Publishing, 1994. 359 s. ISBN 978-80-8560-541-9. DLUHOŠOVÁ, Dana. Přístupy k analýze finanční výkonnosti firem a odvětví na bázi metody EVA – Economic Value Added, Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance, 11-12, 2004, roč. 54. ISSN 0015-1920. KRABEC, Tomáš. Oceňování podniku a standardy hodnoty. Praha: Grada, 2009. 264 s. ISBN 978-247-2865-0. MAŘÍK, Miloš a kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2011. 494 s. ISBN 978-80-86929-67-5. MAŘÍKOVÁ, Pavla a Miloš MAŘÍK. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. Praha: Ekopress, 2005. 164 s. ISBN 80-86119-61-0. MLČOCH, Jan. Oceňování podniku. Praha: Linde Praha, 1998. 159 s. ISBN 80-7201-145-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vymezení základních pojmů (předmět ocenění, kategorie hodnoty), přístupy k ocenění, přehled metod oceňování podniku. 2. Postup při oceňování podniku a charakteristika jednotlivých částí. 3. Strategická analýza podniku (analýza vnějšího a vnitřního potenciálu, faktory, prognóza růstu tržeb). 4. Finanční analýza jako součást ocenění podniku (základní ukazatele, interpretace, souhrnné charakteristiky hodnocení finanční výkonnosti – Altmanův vzorec, index IN, pyramidový rozklad vrcholového ukazatele - ROE, EVA, analýza odchylek). 5. Problematika nákladů kapitálu pro účely ocenění (způsoby stanovení nákladů kapitálu). Oceňování podniku za podmínek rizika (metoda upraveného nákladu kapitálu a jistotních ekvivalentů). 6. Finanční plán (definice, členění, dílčí plány a jejich sestavení, klíčové faktory). 7. Ocenění podniku na základě analýzy majetku (substanční metody). 8. Ocenění podniku na základě analýzy výnosů – metody DCF (vícefázové metody ocenění, problém pokračující hodnoty a stanovení tempa růstu, analýza citlivosti). 9. Ocenění podniku pomocí metody kapitalizovaných zisků. 10. Ocenění metodou EVA (výpočet ukazatele EVA, význam a využití ukazatele EVA, využití EVA při ocenění podniku, analýza citlivosti). 11. Komparativní metody ocenění a kombinované metody ocenění. 12. Oceňování u podniků s omezenou perspektivou. 13. Fúze a akvizice - M&A (definice, způsoby fúzování, možnosti ochrany proti nepřátelskému převzetí, druhy fúze, synergie a zdroje růstu hodnoty při M&A).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.