154-0911/01 – Aplikace a využití metodologie reálných opcí ve finančním rozhodování firmy (AVMRO)

Garantující katedraKatedra financíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CUL33 doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 80+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout znalosti o možnostech aplikace pokročilejších metod ve finančním rozhodování firmy. Předmět je zaměřen na předpoklady, podmínky a možnosti využití metodologie reálných opcí, kdy je paralelně zohledňováno riziko a flexibilita při řešení úloh oceňovacího a rozhodovacího typu. Pozornost je věnována zejména popisu základních typů reálných opcí, jejich parametrů a samotného ocenění. Vzhledem k charakteru reálných opcí je při ocenění pozornost zaměřena na aplikaci diskrétních modelů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

ČULÍK, M. (2013). Aplikace reálných opcí v investičním rozhodování firmy, SAEI, vol. 19. Ostrava: VSB-TU Ostrava. DLUHOŠOVÁ, D. a kol. (2010). Finanční řízení a rozhodování podniku. Analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 3. upravené vydání. Ekopress. ZMEŠKAL, Z. a kol.(2013). Finanční modely: koncepty, metody, aplikace. 3 přepracované a rozšířené vydání. Ekopress.

Doporučená literatura:

DLUHOŠOVÁ, D. a kol. (2004). Nové přístupy a finanční nástroje ve finančním rozhodování. 1 vyd. Ostrava: VŠB-TU. DLUHOŠOVÁ, D. a kol. (2006). Aplikace metodologie reálných opcí ve finančním rozhodování. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. KISLINGEROVÁ, E. a kol. (2007). Manažerské finance. 2. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cílem předmětu je poskytnout znalosti o možnostech aplikace pokročilejších metod ve finančním rozhodování firmy. Předmět je zaměřen na předpoklady, podmínky a možnosti využití metodologie reálných opcí, kdy je paralelně zohledňováno riziko a flexibilita při řešení úloh oceňovacího a rozhodovacího typu. Pozornost je věnována zejména popisu základních typů reálných opcí, jejich parametrů a samotného ocenění. Vzhledem k charakteru reálných opcí je při ocenění pozornost zaměřena na aplikaci diskrétních modelů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku