154-0912/02 – Oceňování podniků (OcPo)

Garantující katedraKatedra financíKredity10
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Dana DluhošováGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DLU30 prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zkouška 40+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Přístupy k oceňování podniků. Postup při oceňování podniků a charakteristika jednotlivých částí. Strategická analýza podniků a odvětví. Finanční analýza a její význam pro oceňování podniků. Tvorba finančního plánu pro účely ocenění podniků. Náklady kapitálu a způsoby stanovení. Přehled a srovnání metod oceňování podniků. Majetkové metody ocenění podniků. Výnosové metody oceňování podniků (DCF-entity, DCF-equity, DCF-APV, metody kapitalizovaných zisků, metoda EVA-entity, EVA-equity). Problematika vícefázovosti u výnosových metod oceňování. Komparativní metody. Kombinované metody. Fuze a akvizice. Oceňování synergií.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

BREALY, R. A., MYERS, S. C. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Computer Press, 2000. COPELAND, T., KOLLER, T., MURRIN, J. Stanovení hodnoty firem. Praha: Victoria Publishing, 1994. DAMODARAN, A.: Investment valuation: and Techniques for Determining the Value of Any Asset. John Wiley & Sons, Inc., 2012. DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: Ekopress, 2010. HITCHNER, J.H. Financial Valuation: Applications and Models. 3rd Ed. Wiley, 2011. KISLINGEROVÁ, E. Oceňování podniku. Praha: C. H. Beck, 2007. KOLLER, T., GOETHARD, M., WESSELS, D.: Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. 5th Ed. Wiley. 2010. MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku pro pokročilé. Praha: Ekopress, 2011. MAŘÍK, Miloš a Pavla MAŘÍKOVÁ. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. Praha: Ekopress, 2005.

Doporučená literatura:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přístupy k oceňování podniků. Postup při oceňování podniků a charakteristika jednotlivých částí. Strategická analýza podniků a odvětví. Finanční analýza a její význam pro oceňování podniků. Tvorba finančního plánu pro účely ocenění podniků. Náklady kapitálu a způsoby stanovení. Přehled a srovnání metod oceňování podniků. Majetkové metody ocenění podniků. Výnosové metody oceňování podniků (DCF-entity, DCF-equity, DCF-APV, metody kapitalizovaných zisků, metoda EVA-entity, EVA-equity). Problematika vícefázovosti u výnosových metod oceňování. Komparativní metody. Kombinované metody. Fuze a akvizice. Oceňování synergií.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.