154-0912/02 – Oceňování podniků (OcPo)

Gurantor departmentDepartment of FinanceCredits10
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Dana DluhošováSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2015/2016Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DLU30 prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Examination 40+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Přístupy k oceňování podniků. Postup při oceňování podniků a charakteristika jednotlivých částí. Strategická analýza podniků a odvětví. Finanční analýza a její význam pro oceňování podniků. Tvorba finančního plánu pro účely ocenění podniků. Náklady kapitálu a způsoby stanovení. Přehled a srovnání metod oceňování podniků. Majetkové metody ocenění podniků. Výnosové metody oceňování podniků (DCF-entity, DCF-equity, DCF-APV, metody kapitalizovaných zisků, metoda EVA-entity, EVA-equity). Problematika vícefázovosti u výnosových metod oceňování. Komparativní metody. Kombinované metody. Fuze a akvizice. Oceňování synergií.

Teaching methods

Individual consultations

Summary

Compulsory literature:

BREALY, R. A., MYERS, S. C. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Computer Press, 2000. COPELAND, T., KOLLER, T., MURRIN, J. Stanovení hodnoty firem. Praha: Victoria Publishing, 1994. DAMODARAN, A.: Investment valuation: and Techniques for Determining the Value of Any Asset. John Wiley & Sons, Inc., 2012. DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: Ekopress, 2010. HITCHNER, J.H. Financial Valuation: Applications and Models. 3rd Ed. Wiley, 2011. KISLINGEROVÁ, E. Oceňování podniku. Praha: C. H. Beck, 2007. KOLLER, T., GOETHARD, M., WESSELS, D.: Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. 5th Ed. Wiley. 2010. MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku pro pokročilé. Praha: Ekopress, 2011. MAŘÍK, Miloš a Pavla MAŘÍKOVÁ. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. Praha: Ekopress, 2005.

Recommended literature:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

There are no other requirements on student.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přístupy k oceňování podniků. Postup při oceňování podniků a charakteristika jednotlivých částí. Strategická analýza podniků a odvětví. Finanční analýza a její význam pro oceňování podniků. Tvorba finančního plánu pro účely ocenění podniků. Náklady kapitálu a způsoby stanovení. Přehled a srovnání metod oceňování podniků. Majetkové metody ocenění podniků. Výnosové metody oceňování podniků (DCF-entity, DCF-equity, DCF-APV, metody kapitalizovaných zisků, metoda EVA-entity, EVA-equity). Problematika vícefázovosti u výnosových metod oceňování. Komparativní metody. Kombinované metody. Fuze a akvizice. Oceňování synergií.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2015/2016 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2022/2023 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2021/2022 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2016/2017 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.