154-0925/01 – Financial markets and their applications (FTA)

Gurantor departmentDepartment of FinanceCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory type B
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRE330 doc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 28+0
Part-time Examination 28+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je získání znalostí o podstatě, funkcích a chování finančních trhů, a to obou jeho součástí – trhu peněžního i kapitálového. Předmět je zaměřen kromě rozsáhlého teoretického fundamentu a legislativních východisek také na praktické aplikace a zahrnuje finanční zprostředkování, finanční investování (analýza jednotlivých nástrojů finančního trhu) i kolektivní investování.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Compulsory literature:

FABOZZI, Frank J. Capital Markets: Institutions, Instruments, and Risk Management. 5th ed. Boston: MIT Press, 2015. MISHKIN, Frederic S., GEAKINS, Stanley. Financial markets and institutions. 8th ed. Boston: Pearson, 2016. SAUNDERS, Anthony, CORNETT Marcia M. Financial markets and institutions. 5th ed. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2012.

Recommended literature:

ARNOLD, Glen. Financial Times guide to the financial markets. Harlow: Pearson, 2012. FABOZZI, Frank J. Foundations of financial markets and institutions. 3rd ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002. HULL, John C. Risk Management and Financial Institutions. 4th ed. New Jersey: Willey, 2012.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

There are no other requirements on student.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět je zaměřen kromě rozsáhlého teoretického fundamentu a legislativních východisek také na praktické aplikace a zahrnuje finanční zprostředkování, finanční investování (analýza jednotlivých nástrojů finančního trhu) i kolektivní investování.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (P0412D050003) Finance P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0412D050003) Finance K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (P0412D050003) Finance P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (P0412D050003) Finance K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner