154-9501/01 – Finanční řízení a rozhodování (FŘaRa)

Garantující katedraKatedra financíKredity10
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk ZmeškalGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZME40 prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 80+0
kombinovaná Zkouška 80+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zvládnout problematiku finančního řízení a rozhodování, včetně metod a aplikovaných přístupů nefinančních i finančních institucí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je zvládnout problematiku finančního řízení a rozhodování, včetně metod a aplikovaných přístupů nefinančních i finančních institucí. Obsahem je zejména problematika finančního rozhodování, finančních analýz, měření a řízení finanční výkonnosti firem a odvětví, oceňování, určování nákladů kapitálu, hodnocení investičních projektů, řízení akvizicí a fúzí, krátkodobého a dlouhodobého finančního plánování, komplexního dlouhodobého a strategického finančního řízení firem.

Povinná literatura:

Bodie, Z., Merton, R. C.: Finance. Prentice-Hall, New Jersey. 2003 Brealy, R. A., Myers, C. M.: Teorie a praxe firemních financí. Praha. Victoria Publishing 1999. Copeland, T., Kollet, T., Murrin, J.: Stanovení hodnoty firem. Praha. Victoria Publishing. 1991. Copeland, T. E.,Weston, J. F.: Financial Theory and Corporate Policy. Addison-Wesley Publishing Company. 1992. Damodaran, A.: Corporate Finance: Theory and Practice. Wiley, New York, 2001. Damodarad, A.: Damodaran on Valuation, Security Analysis for Investment and Corporate Finance, J. Willey & Sons, Inc., 1994. Dluhošová, D. a kol.: Nové přístupy a finanční nástroje ve finančním rozhodování, VŠB – TUO, 2004. Dluhošová, D.: Finanční řízení a rozhodování podniku, Ekopress Praha, 2006. Fotr, J.: Strategické finanční plánování, Praha. Grada 1999. Gaughan, P.: Mergers, Acqusitions and Corporate Restructruings. J. Wiley & Sons, Inc., 1996. Kislingerová, E.: Oceňování podniku,. Praha. C. H. Beck 1999. Kovanic, P., Kovanicová, D.: Poklady skryté v účetnictví. Díl 2. Finanční analýza účetních výkazů. Praha. Polygon 1997. Levy, H., Sarnat, M.: Capital Investment and Financial Decisions. Prentice Hale International (UK) Ltd., 1990. Mařík, M.: Metody oceňování podniku. Praha. Ekopress. 2003. Pike, R., Neale, B.: Corporate Finance and Investment. Prentice-Hall, Cornwall. 1999. Zmeškal, Z. Financial Models. Ostrava: VŠB-TUO, 2004. Zmeškal, Z., Čulík, M., Tichý, T.: Finanční rozhodování za rizika. Ostrava: VŠB-TUO, 2005. Zmeškal, Z. a kol.: Finanční modely, EKOPRESS, 2004.

Doporučená literatura:

Bodie, Z., Merton, R. C.: Finance. Prentice-Hall, New Jersey. 2003 Brealy, R. A., Myers, C. M.: Teorie a praxe firemních financí. Praha. Victoria Publishing 1999. Copeland, T., Kollet, T., Murrin, J.: Stanovení hodnoty firem. Praha. Victoria Publishing. 1991. Copeland, T. E.,Weston, J. F.: Financial Theory and Corporate Policy. Addison-Wesley Publishing Company. 1992. Damodaran, A.: Corporate Finance: Theory and Practice. Wiley, New York, 2001. Damodarad, A.: Damodaran on Valuation, Security Analysis for Investment and Corporate Finance, J. Willey & Sons, Inc., 1994. Dluhošová, D. a kol.: Nové přístupy a finanční nástroje ve finančním rozhodování, VŠB – TUO, 2004. Dluhošová, D.: Finanční řízení a rozhodování podniku, Ekopress Praha, 2006. Fotr, J.: Strategické finanční plánování, Praha. Grada 1999. Gaughan, P.: Mergers, Acqusitions and Corporate Restructruings. J. Wiley & Sons,Inc., 1996. Kislingerová, E.: Oceňování podniku,. Praha. C. H. Beck 1999. Kovanic, P., Kovanicová, D.: Poklady skryté v účetnictví. Díl 2. Finanční analýza účetních výkazů. Praha. Polygon 1997. Levy, H., Sarnat, M.: Capital Investment and Financial Decisions. Prentice Hale International (UK) Ltd., 1990. Mařík, M.: Metody oceňování podniku. Praha. Ekopress. 2003. Pike, R., Neale, B.: Corporate Finance and Investment. Prentice-Hall, Cornwall. 1999. Zmeškal, Z. Financial Models. Ostrava: VŠB-TUO, 2004. Zmeškal, Z., Čulík, M., Tichý, T.: Finanční rozhodování za rizika. Ostrava: VŠB-TUO, 2005. Zmeškal, Z. a kol.: Finanční modely, EKOPRESS, 2004.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- problematika finančního rozhodování, - finanční analýzy, - měření a řízení finanční výkonnosti firem a odvětví, - oceňování, určování nákladů kapitálu, - hodnocení investičních projektů, řízení akvizicí a fúzí, - krátkodobé a dlouhodobé finanční plánování, - komplexní dlouhodobé a strategické finanční řízení firem.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.