154-9503/01 – International finance (MFa)

Gurantor departmentDepartment of FinanceCredits10
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Zdeněk ZmeškalSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageEnglish
Year of introduction2013/2014Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ZME40 prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 80+0
Part-time Examination 80+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Currency exchange rates, exposition of currency exchanges. Predictions of foreign exchange rates and their volatility. Currency derivatives, their valuation and hedging. Foreign currency exchange rates determinants, management of exchange rates, interventions and their effectiveness. Currency and financial markets. Evaluation of investment projects realized abroad.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Compulsory literature:

Buckley, A. Multinational Finance, 4th edition, Financial Times, Prentice Hall, 2000. Buckley, A. Multinational Finance, vyd. 3, Prentice Hall, New York 1996. Das, D.K. International Finance. Contemporary Issues, Routledge, London 1993. Eiteman, D., Stonehill, A., Moffet, M. Multinational Business Finance, vyd.8, Addison-Wesley, New York 1998. Frait, J., Polouček, S. Mezinárodní finance A. Karviná: OPF, 1996. Frait, J., Polouček, S. Mezinárodní finance B. Karviná: OPF, 1997. Hull, J.C. Options, Futures and Other Derivatives, vyd. 3, Prentice Hall Inc., Upper Saddle River 2002. Krugman, P.R. Currences and Crises, MIT Press, Cambridge Mass., 1995. Rivera, F.L., Batiz, L. A. International Finance and Open Economy Macroeconomics, Macmillan, New York 1994. Sercu, P., Uppal, R. International financial markets and the firm. New York: Chapman & Hall, 1995. Shapiro, A. Multinational Financial Management , 6th Edition, Prentice Hall, 1999. Solnik, B. International lnvestments, wyd.3, Adison-Wesley, New York 1996. Zmeškal, Z. Financial Models. Ostrava: VŠB-TUO, 2004. Zmeškal, Z., Čulík, M., Tichý, T.: Finanční rozhodování za rizika. Ostrava: VŠB-TUO, 2005. Zmeškal, Z. a kol.: Finanční modely, EKOPRESS, 2004.

Recommended literature:

Buckley, A. Multinational Finance, 4th edition, Financial Times, Prentice Hall, 2000. Buckley, A. Multinational Finance, vyd. 3, Prentice Hall, New York 1996. Das, D.K. International Finance. Contemporary Issues, Routledge, London 1993. Eiteman, D., Stonehill, A., Moffet, M. Multinational Business Finance, vyd.8, Addison-Wesley, New York 1998. Frait, J., Polouček, S. Mezinárodní finance A. Karviná: OPF, 1996. Frait, J., Polouček, S. Mezinárodní finance B. Karviná: OPF, 1997. Hull, J.C. Options, Futures and Other Derivatives, vyd. 3, Prentice Hall Inc., Upper Saddle River 2002. Krugman, P.R. Currences and Crises, MIT Press, Cambridge Mass., 1995. Rivera, F.L., Batiz, L. A. International Finance and Open Economy Macroeconomics, Macmillan, New York 1994. Sercu, P., Uppal, R. International financial markets and the firm. New York: Chapman & Hall, 1995. Shapiro, A. Multinational Financial Management , 6th Edition, Prentice Hall, 1999. Solnik, B. International lnvestments, wyd.3, Adison-Wesley, New York 1996. Zmeškal, Z. Financial Models. Ostrava: VŠB-TUO, 2004. Zmeškal, Z., Čulík, M., Tichý, T.: Finanční rozhodování za rizika. Ostrava: VŠB-TUO, 2005. Zmeškal, Z. a kol.: Finanční modely, EKOPRESS, 2004.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

There are no other requirements on student.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Mikrostruktura devizového trhu • charakteristika struktury devizového trhu • efektivnost devizového trhu • volatilita devizových kursů • vysokofrekvenční analýza a hypotéza heterogenních trhů 2. Determinace a prognózování devizových kursů • krátkodobé a dlouhodobé determinanty devizových kursů • monetární a portfoliové modely • fundamentální a behaviorální modely reálného devizového kursu • technické vs. fundamentální prognózování devizových kursů 3. Řízení kursového rizika a finanční management nadnárodní korporace • kursové riziko a zajišťování kursového rizika • devizové expozice, jejich měření a řízení • řízení úrokového a kursového rizika v rámci hotovostního managementu • analýza kapitálových rozpočtů nadnárodní korporace • výpočet nákladů kapitálu u zahraničních projektů 4. Mezinárodní investice • výnos a riziko na mezinárodních finančních trzích • mezinárodní portfoliové investice • rozšíření CAPM modelu o zahraniční aktiva • přímé zahraniční investice • mezinárodní fúze a akvizice 5. Mezinárodní finanční trhy • globalizační trendy na mezinárodních finančních trzích • finanční liberalizace a finanční toky v emerging markets • trhy euroměn a euroúvěrů • euroobligace a proces jejich emise • jednotná evropská měna a mezinárodní finanční trhy

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2022/2023 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2022/2023 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2021/2022 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2021/2022 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2016/2017 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2016/2017 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.