154-9511/01 – Oceňování a aplikace metodologie reálných opcí (OAMROa)

Garantující katedraKatedra financíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CUL33 doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 80+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

The objective of the course is to provide knowledge about advanced valuation methods and techniques applicable in company´s financial decision-making. The course is focused on the assumptions, conditions and application possibilities for solution of valuation and decision-making issues by applying real option methodology, when risk and managerial flexibility is taken into consideration. Attention is primarily paid to the description basic types of real options, their parameters and valuation procedure. Due to the specific features of real options, there are discrete models used for their valuation.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

ČULÍK, M. (2013). Aplikace reálných opcí v investičním rozhodování firmy, SAEI, vol. 19. Ostrava: VSB-TU Ostrava. DLUHOŠOVÁ, D. a kol. (2010). Finanční řízení a rozhodování podniku. Analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 3. upravené vydání. Ekopress. ZMEŠKAL, Z. a kol.(2013). Finanční modely: koncepty, metody, aplikace. 3 přepracované a rozšířené vydání. Ekopress.

Doporučená literatura:

DLUHOŠOVÁ, D. a kol. (2006). Aplikace metodologie reálných opcí ve finančním rozhodování. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. DLUHOŠOVÁ, D. a kol. (2004). Nové přístupy a finanční nástroje ve finančním rozhodování. 1 vyd. Ostrava: VŠB-TU. KISLINGEROVÁ, E. a kol. (2007). Manažerské finance. 2. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cílem předmětu je poskytnout znalosti o možnostech aplikace pokročilejších metod ve finančním rozhodování firmy. Předmět je zaměřen na předpoklady, podmínky a možnosti využití metodologie reálných opcí, kdy je paralelně zohledňováno riziko a flexibilita při řešení úloh oceňovacího a rozhodovacího typu. Pozornost je věnována zejména popisu základních typů reálných opcí, jejich parametrů a samotného ocenění. Vzhledem k charakteru reálných opcí je při ocenění pozornost zaměřena na aplikaci diskrétních modelů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku