154-9520/01 – Finance (FINa)

Garantující katedraKatedra financíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CUL33 doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
DLU30 prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
GUR022 Ing. Petr Gurný, Ph.D.
TIC02 prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
ZME40 prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět Finance je profilovým předmětem doktorského studijního programu Finance. Cílem předmětu je prohloubit znalosti a schopnosti studentů ve finančním rozhodování a managementu na mikroúrovni (podniky, investiční společnosti, komerční banky, pojišťovny, atd.). Předmět proto zahrnuje klíčová témata týkající se financí, která jsou pro tento stupeň studia potřebná a nezbytná. Náplň předmětu je rozdělena na 5 tematických oblastí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět Finance je profilovým předmětem studijního programu Finance na doktorském stupni. Je zaměřen zejména na finanční rozhodování a management na mikroúrovni (podniky, investiční společnosti, komerční banky, pojišťovny, atd.) a zahrnuje základní témata týkající se financí, která jsou pro tento stupeň studia potřebná a nezbytná. Náplň předmětu je rozdělena na tematické oblasti.

Povinná literatura:

ELTON, E. J. and M. J. GRUBER. Modern Portfolio Theory and Investments Analysis. 8th ed. New York: John Wiley & Sons, 2009. FABOZZI, F. J. The Handbook of Fixed Income Securities. New York: McGraw-Hill, 2011. HULL, John. Options, Futures, and Other Derivatives. 10th ed. New Jersey: Pearson, 2017.

Doporučená literatura:

JORION, Philippe. Value at Risk. 3rd ed. McGraw-Hill, 2009. SHAPIRO, Alan C. Multinational Financial Management. 10th ed. New Jersey: Wiley, 2013. SMIT, John and Lenos TRIGEROGIS. Strategic Investment: Real Options and Games. New York: Princeton University Press, 2012. 504 pp.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná práce, ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

1) Prezentace článků recentně publikovaných v kvalitních zahraničních časopisech pro každou z uvedených oblastí. 2) Písemně zpracovat jedno z úžeji vymezených témat ve vazbě na téma disertace, včetně původní aplikace (po konzultaci se školitelem a garantem), rozsah cca 30 stran. Smyslem je prokázat schopnost přesného vyjadřování, metodického a logického postupu, aplikaci exaktních přístupů a metod, práce s cizojazyčnou literaturou a znalost dílčí finanční problematiky. Obsah a struktura písemné práce se řídí pokyny garanta předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

A. Principy finanční rozhodování (Kritéria finančního rozhodování; Teorie portfolia, CAPM a APT; Finanční deriváty; Ocenění finančích derivátů; Cenné papíry s pevnými příjmy). B. Finance podniku (Kapitálové rozpočetnictví; Finanční plán; Dividendová teorie a politika; Metody stanovení hodnoty podniku za určitosti a za rizika; Akvizice; Finanční plán; Daně a účetnictví ve finančním rozhodování). C. Finanční trhy (Finanční systém; Nástroje finančních trhů; Systematické členění analýz cenných papírů; Kolektivní investování; Trendy na finančních trzích). D. Bankovnictví a pojišťovnictví (Bankovní systém; Bankovní obchody; Řízení aktiv a pasiv bank; Bankovní management; Pojistný sektor). E. Mezinárodní finance (Mikrostruktura devizového trhu; Determinace a prognózování devizových kurzů; Finanční management nadnárodních společností; Mezinárodní investice; Mezinárodní finanční trhy).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0412D050004) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0412D050004) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0412D050004) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0412D050004) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0412D050004) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0412D050004) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0412D050004) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0412D050004) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0412D050004) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0412D050004) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0412D050004) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0412D050004) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní