154-9521/01 – Aplikace a využití reálných opcí ve financích (AVROFa)

Garantující katedraKatedra financíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CUL33 doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
ZME40 prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout znalosti o možnostech aplikace pokročilejších metod ve finančním rozhodování firmy. Předmět je zaměřen na předpoklady, podmínky a možnosti využití metodologie reálných opcí, kdy je paralelně zohledňováno riziko a flexibilita při řešení úloh oceňovacího a rozhodovacího typu. Pozornost je věnována zejména popisu základních typů reálných opcí, jejich parametrů a samotného ocenění. Vzhledem k charakteru reálných opcí je při ocenění pozornost zaměřena na aplikaci diskrétních modelů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

GUTHRIE, Graeme. Real Options in Theory and Practice. New York: Oxford University Press, 2006. MUN, Jonathan. Real Options Analysis. New York: Wiley, 2016. REAL OPTION VALUATION SLS 2016 SOFTWARE – výukový software

Doporučená literatura:

LARRABEE, David and Jason VOSS. Valuation Techniques: Discounted Cash Flow, Earnings Quality, Measures of Value Added, and Real Options. New York: Wiley, 2013. SHOCKLEY, Robert. An Applied Course in Real Options Valuation. New York: South-Western College Pub, 2006. SMIT, John and Lenos TRIGEROGIS. Strategic Investment: Real Options and Games. New York: Princeton University Press, 2012.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod - základní typy opcí, parametry opcí, vnitřní hodnota, výplatní funkce, atd. 2. Oceňování opcí (klasifikace modelů, předpoklady, výpočet, možnosti použití. 3. Reálné opce - vymezení základních pojmů, vztah finanční - reálná opce, klasifikace reálných opcí, parametry. 4. Reálné opce – zohlednění rizika a flexibility při ocenění, ocenění projektu (pasivní přístup) a při zohlednění flexibility. 5. Řešení vybraných typů úloh v prostředí Real Option Valuation SLS 2016. 6. Oceňování portfolia reálných opcí - popis, možnosti ocenění, řešení vybraných typů úloh. 7. Portfolia reálných opcí – vliv korelace na aditivity (subaditivitu) hodnot reálných opcí. 8. Oceňování reálných opcí s více podkladovými aktivy. 9. Oceňování vybraných exotických opcí v prostředí Real Option Valuation SLS 2016. 10. Oceňování reálných opcí při měnící se volatilitě. 11. Řešení vybraných úloh v prostředí Real Option Valuation SLS 2016. 12. Oceňování vybraných typů reálných opcí na bázi simulace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P0412D050004) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0412D050004) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0412D050004) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0412D050004) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku