154-9523/01 – Finanční management (FMa)

Garantující katedraKatedra financíKredity10
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Dana DluhošováGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CUL33 doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
DLU30 prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je objasnit a dosáhnout dovedností a znalostí v aplikaci úloh finančního managementu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku finančního řízení a rozhodování, včetně metod a aplikovaných přístupů nefinančních a finančních institucí. Obsahem je zejména problematika finančního rozhodování, měření a řízení finanční výkonnosti firem a odvětví, oceňování podniků, stanovení nákladů kapitálu pro účely hodnocení investičních projektů, oceňování, řízení akvizicí a fúzí, krátkodobého a dlouhodobého finančního plánování a strategického finančního řízení podniků a institucí. Je použito pokročilejších metod analýz v jednotlivých oblastech finančního řízení a rozhodování.

Povinná literatura:

BODIE, Zvi a Robert C. MERTON. Finance. New Jersey: Prentice-Hall, 2003. COPELAND, T. E., J. F. WESTON a K. SHASTRI. Financial Theory and Corporate Policy. 4th ed. Harlow: Pearson Education Limited, 2014. ROSS, S. A., R. WESTERFIELD a B. D. JORDAN. Fundamentals of Corporate Finance. 11th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2016.

Doporučená literatura:

DLUHOŠOVÁ, Dana, et al. Financial Management and Decision-making of a Company. SAEI, Vol. 28. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2014. PIKE, R., B. NEALE a P. LINSLEY. Corporate Finance and Investment. Decisions and Strategies. 8th ed. Harlow: Pearson Education Limited, 2015. ZMEŠKAL, Zdeněk et. al. Financial Models. Ostrava: VŠB-TUO, 2004.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky na studneta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Interpretace a význam finančních výkazů 2. Hodnocení finanční výkonosti firmy 3. Riziko a náklady kapitálu 4. Finanční plánování 5. Řízení pracovního kapitálu 6. Financování firem 7. Dividendy a dividendová politika firmy 8. Investiční rozhodování (základní investiční kritéria) 9. Pokročilé přístupy v investičním rozhodování (hodnocení vzájemně vylučitelných investic, rozpočtová omezení) 10. Analýza rizika v investičním rozhodování (citlivostní analýza, Monte Carlo simulace, Reálné opce a rozhodovací stromy) 11. Oceňování: základní principy, předpoklady, použití.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P0412D050004) Finance K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0412D050004) Finance P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D050002) Ekonomika a management P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D050002) Ekonomika a management K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0413D050002) Ekonomika a management P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0413D050002) Ekonomika a management K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0412D050004) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0412D050004) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0412D050004) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0412D050004) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0413D050002) Ekonomika a management K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0413D050002) Ekonomika a management P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0413D050002) Ekonomika a management P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0412D050004) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0412D050004) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0413D050002) Ekonomika a management K angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.