154-9527/01 – Oceňování finančních a reálných aktiv (OFRAa)

Garantující katedraKatedra financíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DLU30 prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
KRE330 doc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Přístupy k oceňování podniků pomocí pokročilých metod. Postup při oceňování podniků a charakteristika jednotlivých částí. Strategická analýza podniků a odvětví. Tvorba finančního plánu pro účely ocenění podniků. Náklady kapitálu a způsoby stanovení. Přehled a srovnání metod oceňování podniků. Majetkové metody ocenění podniků. Výnosové metody oceňování podniků (DCF-entity, DCF-equity, DCF-APV, metody kapitalizovaných zisků, metoda EVA-entity, EVA-equity). Problematika vícefázovosti u výnosových metod oceňování. Komparativní metody. Kombinované metody. Fúze a akvizice. Oceňování synergií.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

DAMODARAN, A.: Investment valuation: and Techniques for Determining the Value of Any Asset. John Wiley & Sons, Inc., 2012. HITCHNER, J. H. Financial Valuation: Applications and Models. 3rd ed. Wiley, 2011. KOLLER, T., GOETHARD, M., WESSELS, D.: Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. 5th ed. Wiley. 2010.

Doporučená literatura:

DLUHOŠOVÁ, D. et al. (2014). Financial Management and Decision-making of a Company. Analysis, Investing, Valuation, Sensitivity, Risk, Flexibility. SAEI, vol. 28. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. HORAN, Stephen, Robert R. JOHNSON a Thomas R. ROBINSON. Strategic Value Investing: Practical Techniques of Value Investors. New York: McGraw-Hill Education, 2014. MASSARI, Mario, Gianfranco GIANFRATE a Laura ZANETTI. Corporate Valuation: Measuring the Value of Companies in Turbulent Times. Hoboken: Wiley, 2016.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Obecné principy rozhodovacího procesu ve spojitosti s oceňováním. Obecné předpoklady oceňování. (podstata hodnoty, typy hodnoty, účel ocenění, datum ocenění, oceňování za podmínek rizika a flexibility). 2. Postup při oceňování podniků, predikce finanční výkonnosti a finanční plán. (stručná charakteristika jednotlivých částí oceňovacího procesu, problematika neoperačních aktiv, možnosti predikce tržeb, principy sestavení finančního plánu včetně možnosti zohlednění rizika). 3. Přehled a srovnání základních metod oceňování podniků. (podstata výnosových, majetkových a tržních metod a jejich vzájemné propojení) 4. Náklady kapitálu v oceňování. (očekávaný a požadovaný výnos, rozdíl mezi spotovými a forwardovými sazbami, možnosti odhadu nákladů kapitálu, iterační přístup pro odhad tržních vah v rámci WACC, vliv kapitálové struktury na náklady kapitálu) 5. Formální odvození výnosových metod. (základní formule pro diskrétní a spojité úročení, odvození současné hodnoty perpetuity pomocí limit, vztahy pro výpočty perpetuity s relativním a absolutním tempem růstu) 6. Charakteristika a srovnání výnosových metod. (DCF entity, DCF equity, DDM, DCF_APV, metoda kapitalizovaných zisků, metoda EVA) 7. Vícefázové modely. Možnosti odhadu pokračující hodnoty. (možnosti využití více fázových metod, Gordonův model, parametrický model včetně odvození a ekonomických interpretací) 8. Majetkové a kombinované metody oceňování. (metoda účetní, substanční a likvidační hodnoty, předpoklady využití a typy kombinovaných metod ocenění) 9. Tržní a relativní metody ocenění. (oceňování veřejně obchodovatelných společností, vícefaktorové (Fama‐French) modely, relativní oceňování pomocí multiplikátorů) 10. Fúze a akvizice (M&A). (objasnění a typy M&A, hodnota synergie, zdroje vzniku synergie)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0412D050004) Finance P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0412D050004) Finance K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0412D050004) Finance P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0412D050004) Finance K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0412D050004) Finance K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0412D050004) Finance P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0412D050004) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0412D050004) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0412D050004) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0412D050004) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0412D050004) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0412D050004) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.