155-0013/01 – Designing Organizations ()

Gurantor departmentDepartment of Applied InformaticsCredits6
Subject guarantorIng. Anna Křížová, CSc.Subject version guarantorIng. Anna Křížová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2001/2002
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VRA31 Ing. Blanka Bazsová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Course is focused on foundations of organization design, organizations diagnostic, designing effective organizations, methods for design organizations structure and operations.

Compulsory literature:

Mintzberg, H.:Structure in fives. Designing effective organizations.Prentice- Hall, Inc. 1993

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní pojmy a význam organizačního projektování. * Metodologická východiska organizačního projektování. Základní etapy organizačního projektování. Přístupy k organizačnímu projektování. 2. Organizační diagnostika. * Cíle, zaměření, základní etapy, metody. 3. Kompetitivní model. * Účel, zaměření, hodnocení z hlediska strategie a kultury organizace. 4. Efektivní strukturování organizace. * Hypotézy vlivu okolí, věku, velikosti, technologie na organizování. 5. Cíle organizačního projektování. * Přístupy ke stanovení cílů. 6. Navrhování organizačních pozic. * Specializace práce, formalizace chování, výchova a školení. 7. Navrhování organizačních jednotek. * Principy jejich tvorby, stanovení jejich velikosti. 8. Dimenze delegování rozhodování. * Centralizace, decentralizace, problematika delegování. 9. Dimenze formalizace. * Organizační a řídící normy, jejich význam a tvorba. 10. Strukturální konfigurace * Jednoduchá organizační struktura, strojní a profesionální byrokracie, divizionální formy, hybridy. 11. Systém komunikace. * Jeho vztah k organizování, vliv na tvorbu organizačních opatření. 12. Personalistika. * Její vztah k organizování, význam při tvorbě organizačních opatření. 13. Organizování procesů. * Metody a modely organizování procesů. 14. Případové studie tvorby organizačních opatření. Cviceni: Cvičení jsou spojená s diskusemi o problematice vyplývající z osnovy přednášek, kterým předchází zpracování monografie k danému tématu a konzultacemi ke zpracovanému tématu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Project Project 40  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Written examination Written examination 15  0
                Oral Oral examination 40  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner