155-0023/02 – Systémová metodologie a teorie organizace (SMTO)

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity6
Garant předmětuIng. Eva Moravcová, CSc.Garant verze předmětuIng. Eva Moravcová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2000/2001
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAS25 Ing. Mária Jašková, Ph.D.
KR150 Ing. Anna Křížová, CSc.
MOR30 Ing. Eva Moravcová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Dává základy systémové metodologie jako nástroje k aplikaci efektivních systémových přístupů při řešení komplexních složitých problémů a projektování systémů. Student získává komplexní pohled na organizaci a její systém řízení jako základní aplikační oblasti systémové metodologie. Seznamuje se se systémovými charakteristikami organizace jako instituce, vymezením systému řízení v organizaci jak z hlediska organizační struktury, tak procesů v ní probíhajících.V samostatné přáci aplikuje teoretické poznatky na podmínky praxe.

Povinná literatura:

Cavaleri, S., Obloj, K.: Management Systems. Wadsworth, California 1993 Daenzer, F. : Systems Engineering. Verlag Industrielle Organisation, Zürich 1997Dědina,J.: Podnikové organizační struktury, teorie a praxe. Victoria 1996, Praha Donelly,J.H., Gibson,J.M.: Management. Grada, Praha 1997 Habr,J. a kol.: Metody analýzy struktury systémů v ekonomice. Akademia, Praha 1986 Habr,J., Vepřek,J.: Systémová analýza a syntéza. SNTL Praha 1986 Checkland,P.: Soft Systems Methodology in Action, John Wiley 1991 Křížová,A.: Teorie Organizace I, Ostrava, EkF VŠB 1983 Mintzberg: Structures in Five, Prantice Hall, 1983

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Systémové vědní disciplíny. - Obecná teorie systémů, její základní pojmy. 2. Obecné a reálné systémy. - Členění dle teorie systémů 3. Statické a dynamické systémy. - Statické a dynamické systémy a úlohy na nich. 4. Kybernetika. - Kybernetika a její ekonomické aplikace. 5. Základy teorie informace. - Aplikace teorie informace v ekonomii. 6. Základy teorie regulace. - Funkce a způsoby regulování. 7. Systémová analýza. - Vymezení . Metody systémové analýzy. 8. Systémy. - Tvrdé a měkké systémy. 9. Měkké systémy. - Metodologie měkkých systémů a její využití. 10. Projektování, projekt. - Projekt, jeho vlastnosti, typy projektů. - Životní cyklus systému jako základ projektování. 11. Projektování. - Fáze projektování, metody projektování. 12. Realizace projektu. - Realizace, provozování a postinstalační hodnocení systému. 13. Vliv specifik na průběh projektového cyklu - Racionalizační a jiné speciální úlohy 14. Předmět zkoumání teorie organizace. - Základní definice. 15. Organizace jako instituce. - Systémové znaky organizace - Vztah organizace a řízení 16. Systémové aspekty řízení sociálně ekonom. systémů. - Systémový charakter řízení. Proces řízení. 17. Systém řízení organizace. - Struktura a systémové charakteristiky systému řízení. 18. Plánovací procesy v systému řízení . - Prvky, vazby, hlediska dekompozice. - Plánovací systém, jeho lidská a procesní složka 19. Organizování jako proces. - Principy organizování, formy a účinky organizování podle různých hledisek. 20. Dimense organizační struktury. - Složitost, formalizace, centralizace. 21. Determinanty organizační struktury. - Strategie, velikost, technologie, prostředí. 22. Organizační struktury. - Charakteristika základních typů organizačních struktur. 23. Kultura organizace. - Vztah kultury organizace a organizování. - Prvky kultury organizace. 24. Kontrola jako integrující faktor řízení organizace. - Typy kontroly, kontrolní proces. - Projektování kontrolních systémů 25. Integrace plánových a kontrolních systémů. - Controllingové systémy, jejich funkce 26. Organizační aspekty controllingových systémů. - Funce kontrolera na jednotlivých úrovních, osobnost kontrolera - Projektování controllingových systémů 27., 28. Příklady, případové studie aplikace. Osnova cvičení Cvičení jsou spojena s diskusemi o problematice vzplývající z osnov přednášek a konzultacemi ke zpracovávanému tématu projektu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 24  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 41  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku