155-0023/02 – Systems Methodology and Organization Theory (SMTO)

Gurantor departmentDepartment of Applied InformaticsCredits6
Subject guarantorIng. Eva Moravcová, CSc.Subject version guarantorIng. Eva Moravcová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAS25 Ing. Mária Jašková, Ph.D.
KR150 Ing. Anna Křížová, CSc.
MOR30 Ing. Eva Moravcová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Systémové vědní disciplíny. - Obecná teorie systémů, její základní pojmy. 2. Obecné a reálné systémy. - Členění dle teorie systémů 3. Statické a dynamické systémy. - Statické a dynamické systémy a úlohy na nich. 4. Kybernetika. - Kybernetika a její ekonomické aplikace. 5. Základy teorie informace. - Aplikace teorie informace v ekonomii. 6. Základy teorie regulace. - Funkce a způsoby regulování. 7. Systémová analýza. - Vymezení . Metody systémové analýzy. 8. Systémy. - Tvrdé a měkké systémy. 9. Měkké systémy. - Metodologie měkkých systémů a její využití. 10. Projektování, projekt. - Projekt, jeho vlastnosti, typy projektů. - Životní cyklus systému jako základ projektování. 11. Projektování. - Fáze projektování, metody projektování. 12. Realizace projektu. - Realizace, provozování a postinstalační hodnocení systému. 13. Vliv specifik na průběh projektového cyklu - Racionalizační a jiné speciální úlohy 14. Předmět zkoumání teorie organizace. - Základní definice. 15. Organizace jako instituce. - Systémové znaky organizace - Vztah organizace a řízení 16. Systémové aspekty řízení sociálně ekonom. systémů. - Systémový charakter řízení. Proces řízení. 17. Systém řízení organizace. - Struktura a systémové charakteristiky systému řízení. 18. Plánovací procesy v systému řízení . - Prvky, vazby, hlediska dekompozice. - Plánovací systém, jeho lidská a procesní složka 19. Organizování jako proces. - Principy organizování, formy a účinky organizování podle různých hledisek. 20. Dimense organizační struktury. - Složitost, formalizace, centralizace. 21. Determinanty organizační struktury. - Strategie, velikost, technologie, prostředí. 22. Organizační struktury. - Charakteristika základních typů organizačních struktur. 23. Kultura organizace. - Vztah kultury organizace a organizování. - Prvky kultury organizace. 24. Kontrola jako integrující faktor řízení organizace. - Typy kontroly, kontrolní proces. - Projektování kontrolních systémů 25. Integrace plánových a kontrolních systémů. - Controllingové systémy, jejich funkce 26. Organizační aspekty controllingových systémů. - Funce kontrolera na jednotlivých úrovních, osobnost kontrolera - Projektování controllingových systémů 27., 28. Příklady, případové studie aplikace. Osnova cvičení Cvičení jsou spojena s diskusemi o problematice vzplývající z osnov přednášek a konzultacemi ke zpracovávanému tématu projektu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 35  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 24  0
                Oral Oral examination 41  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner