155-0024/01 – Informační systémy (IS)

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity3
Garant předmětuIng. Alena Juráková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Alena Juráková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2000/2001
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FIA40 doc. Ing. Josef Fiala, CSc.
JUR05 Ing. Alena Juráková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent by měl po úspěšném a aktivním absolvování předmětu umět klasifikovat moderní trendy rozvoje informačních technologií a návrhu informačního systému, charakterizovat a kategorizovat jednotlivé komponenty informačního systému a jednotlivé přístupy k analýze a modelování IS, definovat ukazatele přínosu IS/IT. Získané poznatky o moderních přístupech k analýze a modelování informačního systému by pak měl být schopen aplikovat při tvorbě (racionalizaci) firemního IS.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět objasňuje moderní pojetí podnikatelského informačního systému a jeho strategický význam pro existenci a rozvoj firmy. Seznamuje studenty s metodikou plánování a projektování informačních systémů a objasňuje základní pojmy. Předmět je určen pro "špičkové" uživatele výpočetní techniky, kteří se kromě pasivního využívání hotových produktů budou aktivně účastnit tvorby projektů.

Povinná literatura:

Fiala,J.: Navrhování ekonomických aplikací - uživatelský přístup. VŠB Ostrava 1994 Fiala,J., Juráková, A.: Informační systémy v managementu. VŠB-TU Ostrava, 2004 Tvrdíková, M.: Zavádění a inovace informačního systému ve firmě. Grada 2000 Fiala, J., Juráková, A.: Informační systémy v managementu. VŠB-TU Ostrava 2004. ISBN 80-248-0574-X

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Informační potřeba řídicího pracovníka 2. Strategický význam informačního systému a informací pro řízení 3. Definice informačního systému, komponenty informačního systému, vývoj informačních systémů 4. Strategická mřížka 5. Specifika projektování informačních systémů 6. Principy projektování informačních systémů, vývoj přístupů k tvorbě informačních systémů 7. Hodnocení nákladovosti a přínosů informačního systému 8. Systémová integrace, outsourcing informačního systému 9. Problematika komunikace projektanta s uživatelem informačního systému 10. Obecné postupy modelování informačního systému firmy a CASE nástroje * 11. Tvorba a využití projektu automatizace IS. * Obecný postup tvorby a využití projektu automatizace IS. * jednotlivé fáze tvorby a využití uživatelské aplikace. 12. Formulace zadání pro zpracování uživatelské aplikace. * Informační potřeba uživatele. * Zásady pro formulování zadání. * Posouzení zadání z hlediska optimality poskytovaných informací. * Posouzení dostatečnosti technických, lidských a finančních zdrojů pro řešení. 13. Definování informačních požadavků, informačních funkcí a výstupů. * Informační požadavky a výstupy stabilní a nahodilé. * Počet a postavení uživatelů výstupních informací. * Doba odezvy. * Periodicita výstupních informací. 14. Posouzení, zda již existuje využitelný projekt. 15. Informační vazby, které je nutno v projektu respektovat. * Vnitřní vazby. * Vnější vazby. * význam pro správnou funkci uživatelské aplikace. 16. Datová základna aplikace. * Vytvoření a údržba datové základny. * Zdroje dat - jejich prostorová rozptýlenost. * Používání klíčů a číselníků - zásady pro jejich tvorbu. * Kontroly dat. * Ochrana dat. 17. Definování prostředí pro provozování aplikace. * Technické prostředí. * Programové prostředí. * Komunikace v aplikaci. 18. Dokumentace aplikace. * Programátorská, provozní a uživatelská dokumentace. * Požadavky kladené na uživatelskou dokumentaci. 19. Provozování a další vývoj aplikace. * Zkušební a rutinní provoz. * Zásady pro provozování aplikace. * Příčiny vedoucí ke změně provozované aplikace. * Možné přístupy k realizaci změn v aplikace. 20. Případová studie. * Rozpracování odpřednášené problematiky v případové studii. Diskuse.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Projekt Projekt 45  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku