155-0026/01 – Projektování informačních systémů (PIS)

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity7
Garant předmětuprof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2000/2001
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUR05 Ing. Alena Juráková, Ph.D.
KAL65 prof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je zvládnutí metod, technik a nástrojů systémové analýzy při projektování informačních systémů. Základem výuky jsou metody strukturované (funkční a datové) analýzy a návrhu informačního systému, na které navazují metody objektově orientované.Informační systém, životní cyklus, metodiky, metody, techniky a nástroje projektování. Nástroje CASE a jejich kategorie. Detailní struktura a funkce etap životního cyklu. Případová studie.

Povinná literatura:

Hoffer, J.A., George, J.F., Valacich, J.S.: Modern Systems Analysis and Design, 3rd ed., Prentice-Hall Int., Inc., 2002, ISBN 0-13-042363-7 Řepa, V.: Analýza a návrh informačních systémů, Ekopress, 1999

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Informační systém - definice, typy, kategorie a typy úloh, metodika, metoda, technika a nástroj. 2. Funkční, datový a objektový přístup, účastníci procesu vývoje IS, principy metodik. 3. Životní cyklus vývoje IS, základní etapy vývoje, profil dovedností systémového analytika. 4. Projekt, projektový manažer, projektové řízení, čtyři základní fáze projektového řízení. 5. CASE nástroje pro projektování IS, kategorie CASE a typy nástrojů. 6. Identifikace a výběr projektů, plán informačního systému. 7. Zahájení a plánování projektů, plán projektu. 8. Vyhodnocení proveditelnosti projektu - ekonomická efektivnost. 9. Analýza - určení požadavků na systém, rozhovor, dotazníky, pozorování, studium písemností, JAD, prototypování. 10. Analýza - modelování procesů, DFD, modelování algoritmů. 11. Analýza - konceptuální datové modelování, definování a výběr nejlepší varianty, aktualizace plánu. 12. Návrh - logické datové modelování, návrh formulářů a sestav, návrh dialogů. 13. Návrh programové struktury a architektury distribuce. 14. Zavedení systému - kódování a testování, instalace, dokumentace a školení. 15. Údržba systému. 16. Objektově orientovaná analýza a návrh informačního systému. 17. Případová studie projektování informačního systému. Návrh ekonomické aplikace v prostředí CASE S – Designor

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Projekt Projekt 45  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku