155-0027/01 – Decision Making ()

Gurantor departmentDepartment of Applied InformaticsCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Zdeňka Zonková, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Zdeňka Zonková, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesEKFIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KR150 Ing. Anna Křížová, CSc.
ZON30 doc. Ing. Zdeňka Zonková, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Decision and management. Decision making in management. The process of decision making, phases and steps in the decision making process. Decision making methods and tools. Decision analysis, decision trees. Rational decision making and strategic management.

Compulsory literature:

1.Noorderhaven,N.G.: Strategic Decision Making. Addison-Wesley 1995 2.Cooke,S.Slack,N.: Making management decision. Prentice Hall 1991 2. Zonková, Z.: Rozhodování managera. VŠB, Ostrava 1998

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Rozhodovací procesy v managementu. 2.Teorie rozhodování, jejich vývoj. 3.Formalizace rozhodování jako podpora manažerských aktivit. 4.Složité rozhodovací procesy, základní přístupy k jejich řešení. 5.Efektivnost složitých rozhodovacích procesů, možnosti dosahování efektivity. 6.Racionální metody rozhodování, typologie, charakteristika. 7.Jednoduché metody rozhodování. 8.Formálně logické metody. 9.Rozhodovací analýza, její principy. 10.Případová studie aplikace rozhodovací analýzy. 11.Větvené rozhodování rozhodovací stromy. 12.Rozhodovací sítě případová studie. 13.Prognostické metody. 14.Hodnotová analýza.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Project Project 30  0
                Written exam Written test 15  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Oral Oral examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner