155-0055/01 – Projektové řízení (..)

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Zdeňka Zonková, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Zdeňka Zonková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2000/2001
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
H1U61 Dr. Ing. Jiří Chuchro, MBA
ZON30 doc. Ing. Zdeňka Zonková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

..

Vyučovací metody

Anotace

Projektové řízení jako způsob řešení složitých problémů managementu s minimální spotřebou zdrojů, v optimálním čase při dodržení odpovídajících standardů kvality. Základní nástroje a techniky projektového řízení. Struktura projektového cyklu, organizační formy projektu. Principy úspěšnosti projektového řízení.

Povinná literatura:

1.Meredith,J.R.: Project Management. John Wiley & Sons, New York 1995 2. Turner, J.R.: The Handbook of Project - Based Management. G-H Book Company, Europe 1993 3. Zonková, Z.: Projektové řízení. VŠB, Ostrava 1997 4. Dolanský,V. a kol.: Projektový management. GRADA 1996

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do projektového řízení. * Původ projektového řízení, historie vzniku, vývoj, současnost. Projektové řízení jako filosofie řešení problémů. Výchova managementu a specialistů k projektovému řízení. Kritéria vhodnosti použití projektového řízení. 2. Základní principy a pojmy projektového řízení. * Definice projektu . Rozdíly mezi projektovým a rutinním řízením. * Management of Project, Management by Project. 3. Portfolio použití projektového řízení. * Kritéria vhodnosti použití projektového řízení. * Portfolio použití profesionálního projektového řízení. 4. Organizace projektového řízení. * Institucionální a funkcionální organizace. * Základní modely organizačních struktur. * Charakteristika organizačních forem a jejich aplikovatelnost. 5. Životní cyklus projektu. * Charakteristika fází. Úkoly projektového řízení v jednotlivých fázích projektového cyklu a v celém životním cyklu projektu. * Případové studie realizace životního cyklu projektu. 6. Principy úspěšnosti projektového řízení. * Definice projektového úspěchu. Tradiční omyly. Naděje úspěšnosti. 7. Strukturování projektu. * Objektová a funkční dekompozice. Případová studie vytváření struktury projektu. 8. Nástroje, techniky a metody projektového řízení. * Vývoj, klasifikace . Využití metod ve fázích životního cyklu projektu. 9. Metody pro iniciační a koncepční fázi projektového cyklu. * Rámec projektu, definice projektových požadavků. * Metody pro tvorbu koncepcí a výběr nosné koncepce projektu. 10. Techniky podporující návrhovou fázi. * Nástroje pro plánování projektu a jejich SW podpora. * Metody a techniky plánování času, zdrojů , nákladů. * Nástroje pro identifikaci a minimalizaci rizika v projektu. 11. Řízení projektu - realizační fáze. * Řízení času, nákladů, kvality, rizika. * Techniky a nástroje podporující realizaci aktivit projektu. 12. Kompletační a likvidační fáze projektového cyklu. * Implementace výsledku projektového řešení. * Uzavření projektu. 13. Lidský faktor projektového řízení. * Lidé a jejich role v projektu. Principy úspěšnosti projektového týmu. 14. Informační zajištění projektového řízení. * Systémy na podporu aktivit projektového řízení. SW podpora tvorby informačních systémů projektu. Prezentace SW produktů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Projekt Projekt 40  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku