155-0055/01 – Project Manage.ment (..)

Gurantor departmentDepartment of Applied InformaticsCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Zdeňka Zonková, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Zdeňka Zonková, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
H1U61 Dr. Ing. Jiří Chuchro, MBA
ZON30 doc. Ing. Zdeňka Zonková, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

..

Teaching methods

Summary

Project management as the way of management`s complex problem solving with the minimum resources consumption, in the optimal time layout and the compliance of corresponding quality standards. Basic tools and techniques of the project management. The project life cycle structure, organisational forms of the project. Project management success principles.

Compulsory literature:

1.Meredith,J.R.: Project Management. John Wiley & Sons, New York 1995 2. Turner, J.R.: The Handbook of Project - Based Management. G-H Book Company, Europe 1993 3. Zonková, Z.: Projektové řízení. VŠB, Ostrava 1997 4. Dolanský,V. a kol.: Projektový management. GRADA 1996

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do projektového řízení. * Původ projektového řízení, historie vzniku, vývoj, současnost. Projektové řízení jako filosofie řešení problémů. Výchova managementu a specialistů k projektovému řízení. Kritéria vhodnosti použití projektového řízení. 2. Základní principy a pojmy projektového řízení. * Definice projektu . Rozdíly mezi projektovým a rutinním řízením. * Management of Project, Management by Project. 3. Portfolio použití projektového řízení. * Kritéria vhodnosti použití projektového řízení. * Portfolio použití profesionálního projektového řízení. 4. Organizace projektového řízení. * Institucionální a funkcionální organizace. * Základní modely organizačních struktur. * Charakteristika organizačních forem a jejich aplikovatelnost. 5. Životní cyklus projektu. * Charakteristika fází. Úkoly projektového řízení v jednotlivých fázích projektového cyklu a v celém životním cyklu projektu. * Případové studie realizace životního cyklu projektu. 6. Principy úspěšnosti projektového řízení. * Definice projektového úspěchu. Tradiční omyly. Naděje úspěšnosti. 7. Strukturování projektu. * Objektová a funkční dekompozice. Případová studie vytváření struktury projektu. 8. Nástroje, techniky a metody projektového řízení. * Vývoj, klasifikace . Využití metod ve fázích životního cyklu projektu. 9. Metody pro iniciační a koncepční fázi projektového cyklu. * Rámec projektu, definice projektových požadavků. * Metody pro tvorbu koncepcí a výběr nosné koncepce projektu. 10. Techniky podporující návrhovou fázi. * Nástroje pro plánování projektu a jejich SW podpora. * Metody a techniky plánování času, zdrojů , nákladů. * Nástroje pro identifikaci a minimalizaci rizika v projektu. 11. Řízení projektu - realizační fáze. * Řízení času, nákladů, kvality, rizika. * Techniky a nástroje podporující realizaci aktivit projektu. 12. Kompletační a likvidační fáze projektového cyklu. * Implementace výsledku projektového řešení. * Uzavření projektu. 13. Lidský faktor projektového řízení. * Lidé a jejich role v projektu. Principy úspěšnosti projektového týmu. 14. Informační zajištění projektového řízení. * Systémy na podporu aktivit projektového řízení. SW podpora tvorby informačních systémů projektu. Prezentace SW produktů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Project Project 40  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Oral Oral examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner