155-0061/01 – Databázové systémy (DBS)

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Ludmila Kalužová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ludmila Kalužová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1994/1995Rok zrušení2000/2001
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAL70 doc. Ing. Ludmila Kalužová, CSc.
MAN40 Mgr. Šárka Maňasová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět navazuje na výuku datového modelování předmětu Strategické informační systémy. Rozvíjí koncept datové základny v logické i fyzické struktuře. Specifikuje základní charakteristiky jednotlivých generací databázových systémů. Konkrétní aplikace jsou realizovány v systému ORACLE a jazyku SQL.

Povinná literatura:

1.Halaška, I., Pokorný, J.: Databázové systémy, cvičení, Oracle Praha, 1997 2.Kaluža, J.: Tvorba logických datových struktur v prostředí strategických informačních systémů, Grafie, Ostrava, 1996 3.Koch, G., Loney, K., (2002), “ ORACLE 9i The Complete Reference”, Osborne McGraw-Hill Comp., Berkeley, ISBN 0-07-222521-1

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu. - Návaznosti, požadavky ke zkoušce a zápočtu, doporučená literatura. 2. Fyzická organizace dat. - Typy, sekvenční struktura, řetězení, indexování,transformační organizace. 3. Fyzická organizace dat. - Bitmapové indexy, B-stromy, zhodnocení fyzických organizací a jejich uplatnění v databázových systémech. 4. Systémy řízení báze dat. - Struktura, vztah k operačnímu systému, funkce jednotlivých komponent SŘBD. - Síťové a hierarchické systémy, Codasyl/DBTG, definice setu, subschématu, schématu, definiční a manipulační jazyk. 5. Systémy řízení báze dat. - Databázové systémy 3. generace, charakteristiky objektově relačních databází, objektově orientované databáze, terminologie ODMG 6. Systém ORACLE. - Produkty rodiny Oracle 9i, nástroje pro vývoj aplikací. - Tabulka, hrozen, pohled, index, snímek jako objekty v databází. - Blok, oblast, segment a relační prostor jako prvky organizace paměti. 7. Jazyk SQL - Struktura a syntaxe, příkaz SELECT, projekce, selekce, a restrikce,spojování relací, vnější spojení, příklady 8. Podotázky a skupinové výběry. - Vymezení pojmu skupina, skupinové funkce, GROUP BY, filtr HAVING, příklad, podotázky, jednohodnotové a vícehodnotové výběry podotázkou. 9. Definice relací, zajištění integrity dat. - Definice relací včetně integritních omezení,změny a rušení relací v databázi. - Význam a práce s hrozny (vytváření, změny, rušení). 10. Naplňování databází daty, definice pohledů. - Příkaz INSERT INTO a jeho varianty. - Modifikace a vypouštění dat. - Význam a používání indexů. - Definice a použití pohledů 11. SQL Plus. - Hierarchické výběry. - Editace výstupních dat. - Definice a použití funkcí. 12. Privilegia . - Systémová a objektová privilegia, příkazy grant a REVOKE. - Vytvoření a změna vlastnosti uživatele, vytváření rolí. - Příklady. 13. Odkaz na vzdálenou databázi, víceuživatelské prostředí. - Vytvoření databázového spoje. - Tvorba a použití snímku. - Příkaz LOCK TABLE, typy uzamykání tabulek, souběžná práce mnoha uživatelů. 14. Prvky objektového rozšíření systému Oracle. - Abstraktní datové typy, kolekce. - Odkazy, obkjektové pohledy, metody. - Přiklady. Osnova cvičení 1. Vytváření, změny a modifikace dat v databázi, naplňování dat v ORACLE. 2. Výběrové operace. 3. Zpracování samostatných projektů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Projekt Projekt 20  0
                Písemka Písemka 25  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku