155-0061/01 – Database Systems (DBS)

Gurantor departmentDepartment of Applied InformaticsCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Ludmila Kalužová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Ludmila Kalužová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1994/1995Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAL70 doc. Ing. Ludmila Kalužová, CSc.
MAN40 Mgr. Šárka Maňasová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The course is a continuation of Strategic Information Systems course. It is aimed at developing database systems in both logical and physical structure, but it also deals with the program structure of database systems management systems, fundamental concepts of network and relational approach. Practical application will be demonstrated on Oracle system and SQL – the language of the fourth generation.

Compulsory literature:

Literature Date, C. J.: An Introduction to Database Systems. 8th edition, Addison- Wesley Publishing Company 2003, ISBN 0-32-119784-4 Koch, G., Loney, K.: ORACLE DATABASE 10g The Complete Reference. Osborne McGraw- Hill Comp., Emeryville California 2004, ISBN 0-07-225352-5

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do předmětu. - Návaznosti, požadavky ke zkoušce a zápočtu, doporučená literatura. 2. Fyzická organizace dat. - Typy, sekvenční struktura, řetězení, indexování,transformační organizace. 3. Fyzická organizace dat. - Bitmapové indexy, B-stromy, zhodnocení fyzických organizací a jejich uplatnění v databázových systémech. 4. Systémy řízení báze dat. - Struktura, vztah k operačnímu systému, funkce jednotlivých komponent SŘBD. - Síťové a hierarchické systémy, Codasyl/DBTG, definice setu, subschématu, schématu, definiční a manipulační jazyk. 5. Systémy řízení báze dat. - Databázové systémy 3. generace, charakteristiky objektově relačních databází, objektově orientované databáze, terminologie ODMG 6. Systém ORACLE. - Produkty rodiny Oracle 9i, nástroje pro vývoj aplikací. - Tabulka, hrozen, pohled, index, snímek jako objekty v databází. - Blok, oblast, segment a relační prostor jako prvky organizace paměti. 7. Jazyk SQL - Struktura a syntaxe, příkaz SELECT, projekce, selekce, a restrikce,spojování relací, vnější spojení, příklady 8. Podotázky a skupinové výběry. - Vymezení pojmu skupina, skupinové funkce, GROUP BY, filtr HAVING, příklad, podotázky, jednohodnotové a vícehodnotové výběry podotázkou. 9. Definice relací, zajištění integrity dat. - Definice relací včetně integritních omezení,změny a rušení relací v databázi. - Význam a práce s hrozny (vytváření, změny, rušení). 10. Naplňování databází daty, definice pohledů. - Příkaz INSERT INTO a jeho varianty. - Modifikace a vypouštění dat. - Význam a používání indexů. - Definice a použití pohledů 11. SQL Plus. - Hierarchické výběry. - Editace výstupních dat. - Definice a použití funkcí. 12. Privilegia . - Systémová a objektová privilegia, příkazy grant a REVOKE. - Vytvoření a změna vlastnosti uživatele, vytváření rolí. - Příklady. 13. Odkaz na vzdálenou databázi, víceuživatelské prostředí. - Vytvoření databázového spoje. - Tvorba a použití snímku. - Příkaz LOCK TABLE, typy uzamykání tabulek, souběžná práce mnoha uživatelů. 14. Prvky objektového rozšíření systému Oracle. - Abstraktní datové typy, kolekce. - Odkazy, obkjektové pohledy, metody. - Přiklady. Osnova cvičení 1. Vytváření, změny a modifikace dat v databázi, naplňování dat v ORACLE. 2. Výběrové operace. 3. Zpracování samostatných projektů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Project Project 20  0
                Written exam Written test 25  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Oral Oral examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner