155-0095/01 – Communication Equipment and Distributed Systems (KVDS)

Gurantor departmentDepartment of Applied InformaticsCredits6
Subject guarantorIng. Jan Ministr, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jan Ministr, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIN20 Ing. Jan Ministr, Ph.D.
ROZ01 Ing. Petr Rozehnal, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- get basic knowledge in area of computer nets - be able to characterize the structure and behavior of computer nets - get basic knowledge in area of data distribution

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Project work
Other activities

Summary

The course gives knowledge of information technologies directed at communication computer equipment and distributed systems.

Compulsory literature:

* Habraken, J. Asolute Beginner's Guide to Networking. Pearson Education, 2004. p 492. ISBN 80-247-142-1 * Shinder, D., L. Computer Networking Essentials, Cisco Press, 2003. p 752. ISBN 80-86497-55-0

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Informace pro řízení z hlediska komunikací * Význam informačních technologií pro výrobní organizaci. * Informace pro řízení z hlediska komunikací. Druhy informací. * Standardizace v oblasti komunikací. 2. Přenosy a přenosová media * Analogový a digitální signál. Přenosová média. * Analogový a digitální přenos. Přenosová rychlost kanálu. Přenos informací. 3. Základy přenosu po dvoubodovém spoji * Charakteristiky přenosu. * Charakteristiky přenosového spoje. Dvoubodové a mnohabodové spoje. Řízení toku, obsluha poruch. * Protokol datového spoje. Multiplexování a komprese dat. 4. Komunikační sítě * Komunikační sítě a služby. Služby poskytované sítí. Telefonní síť. Datové sítě. * Referenční model OSI a protokoly jeho vrstev. * Další síťové architektury. 5. Rozlehlé datové sítě * Struktura rozlehlé datové sítě (WAN). * Způsoby přepínání v datových sítích WAN. Sítě s přepínáním paketů a přístupem dle X.25. Sítě s protokoly TCP/IP. 6. Místní sítě a propojování sítí * Základní vlastnosti místních sítí. * Mezinárodní standardizace místních sítí. Internetworking. * Služby datových sítí. 7. Digitální přenos. * Digitální síť ISDN. 8. Počítačové sítě * Vztah distribuovaného systému a počítačových sítí. Zajištění základních počítačové sítě. * Vrstvový model síťového programového vybavení. Funkce jednotlivých vrstev. * Koncepce referenčního modelu ISO-OSI. Definice síťové architektury. 9. Počítačové sítě * Jejich architektury pro využití distribuovaného zpracování dat. 10. Distribuované zpracování dat (DZD) * Specifikace DZD a distribuovaných systémů (DS). * Komponenty distribuované v DS. Okolnosti vedoucí ke vzniku DS. * Cíle DZD. Úskalí a přednosti DZD. 11. Komunikace a synchronizace procesů v distribuovaných systémech * Modely komunikace. * Architektura klient-server s ohledem na využití volání vzdálené procedury. * Charakteristika synchronizace. Prostředky pro zajištění synchronizace. 12. Transakce v DS * Charakteristika transakce. Vlastnosti transakce. Rozdělení transakce. Souběžné provádění transakcí. * Distribuovaná transakce, charakteristika a pravidla provádění transakce. 13. Distribuce dat * Cíle distribuce. Základní formy dat v DS. Problémy při rozdělení a duplikaci dat. * Prostředky pro projektování distribuce dat. * Sdílení dat. 14. Distribuované databázové systémy * Specifikace, architektura, základní vlastnosti. * Návrh distribuce dat v distribuované databázi. * Příklady distribuovaných databází.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 30  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 35  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner