155-0099/01 – Windows Database Applications (.)

Gurantor departmentDepartment of Applied InformaticsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Ludmila Kalužová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Ludmila Kalužová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

Předmět rozšiřuje znalosti základů Accessu v návaznosti na předmět Informatika s cílem zvládnutí tohoto databázového systému na takové uživatelské úrovní, aby studenti byli schopni vytvořit komplexní jednoduchou ekonomickou aplikaci.

Compulsory literature:

1.Kaluža,J.,Kalužová,L.,Maňasová,Š.: Informatika, VŠB TU Ostrava 2001,ISBN 80- 7078-394-X 2.Písek, S.: Access 2002, podrobný průvodce začínajícího uživatele, Grada Praha 2002, ISBN 80-247-0439-0 3.Písek, S.: Access 20003, snadno a rychle,Grada Praha 2004, ISBN 80-247-0787-X 4.Feddema, H.: Mistrovství v Microsoft Access 2002, Computer Press, Praha 2002, ISBN 80-7226-725-6

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Cvičení: 1.Formulace zadání ekonomické úlohy, specifikace prostředků Accessu pro její realizaci 2.Návrh datové základny-vytvoření relačního datového modelu , zajištění integrity dat , návrh struktury relačních tabulek 3.Zadání výběrových kritérií - metoda Query by Example ,dotazy z více tabulek - vnitřní, vnější spojení 4.Definování souhrnných dotazů – použití sumárních operátorů 5.Využití dotazů pro aktualizaci dat - vypouštění řádků na základě podmínky, změna hodnot polí, přidávání záznamů z jiné tabulky 6.Návrh formulářů - vytvoření implicitních formulářů pomocí průvodce, úprava vlastností formulářů 7.Vkládání vypočtených polí , návrh formulářů s více tabulkami 8.Návrh výstupních sestav – vytvoření implicitních sestav pomocí průvodce 9.Vkládání vypočtených polí do sestav , definování skupin záznamů 10.Zadání pro samostatnou práci studentů,vyhodnocení vytvořených aplikací

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Project Project 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner