155-0099/02 – Windows Database Applications (.)

Gurantor departmentDepartment of Applied InformaticsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Ludmila Kalužová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Ludmila Kalužová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

Předmět rozšiřuje znalosti základů Accessu v návaznosti na předmět Informatika s cílem zvládnutí tohoto databázového systému na takové uživatelské úrovní, aby studenti byli schopni vytvořit komplexní jednoduchou ekonomickou aplikaci.

Compulsory literature:

1.Kaluža,J.,Kalužová,L.,Maňasová,Š.: Informatika, VŠB TU Ostrava 2001,ISBN 80- 7078-394-X 2.Písek, S.: Access 2002, podrobný průvodce začínajícího uživatele, Grada Praha 2002, ISBN 80-247-0439-0 3.Písek, S.: Access 20003, snadno a rychle,Grada Praha 2004, ISBN 80-247-0787-X 4.Feddema, H.: Mistrovství v Microsoft Access 2002, Computer Press, Praha 2002, ISBN 80-7226-725-6

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner