155-0102/01 – Informatics B (INF B)

Gurantor departmentDepartment of Applied InformaticsCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAL70 doc. Ing. Ludmila Kalužová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

gfgh df ghfd hfd hgdfh gdfh gdf h

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět poskytuje základní znalosti pro práci s počítačem nezbytných pro jakékoliv počítačové aplikace. Objasňuje základní koncepty a principy operačních systémů a jejich funkcí. Pochopení tvorby algoritmů ekonomických úloh, jejich formy zobrazení se zaměřením na grafickou formu vyjádření algoritmů a její realizaci v programovacím jazyku PASCAL

Compulsory literature:

fg hdf hgd ghdfg hfg hdf hgdf

Recommended literature:

ffg hdf hfd hdf hfdg hfd hdf h

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek 1.Úvod do předmětu, tvorba algoritmu -formy vyjádření algoritmu, základní struktury, zápis formou vývojových diagramů, formou strukturního diagramu. 2.Tabulkové vyjádření algoritmů -struktura rozhodovacích tabulek (RT) , použití v praxi, úplnost RT, soustava RT, prezentace na konkrétním příkladu 3.Programovací jazyky -vývoj a členění, základní charakteristiky jednotlivých generací programovacích jazyků, prvky definice programovacího jazyka. 4.Programovací Turbopascal jazyk - deklarace -definice jazyka, strukturní prvky, třídy typů.,deklarace proměnných a typů, deklarace procedur a funkcí. 5.Programovací jazyk Turbopascal – příkazová část -specifikace výrazu, jednoduché příkazy, strukturované příkazy, jejich syntaxe a použití 6.Programovací jazyk Turbopascal – standardní procedury a funkce -modulární struktura programu, standardní procedury a funkce pro vstupní a výstupní operace 7.Základní datové struktury - datová struktura údaj, fyzické zobrazení celočíselného reálného, znakového údaje věta, soubor, návěští souborů dat 8.Metody organizace souborů dat, operace se soubory - sekvenční, indexsekvenční, přímá, invertovaná organizace dat, typy souborů v procesu zpracování a operace se soubory 9.Databázové systémy – podstata a vlastnosti -vlastnosti databázových systémů, datová integrita, základní funkce systémů řízení báze dat 10.Databázové systémy – architektura, relační databáze -třiúrovňová architektura současných databází, specifikace základních pojmů relačních databází, současné relační databázové systémy 11.Počítačové sítě a distribuované zpracování -Počítačové sítě a jejich členění dle různých hledisek, topologie lokálních sítí, informační služby, centralizované a distribuované zpracování 12.Informační systémy, automatizovaná kancelář -Informace a informační systém,( IS) základní složky, struktura a typy IS, koncepce a technické podpora automatizované kanceláře 13.Operační systémy – struktura, charakteristiky -Struktura programového vybavení, charakteristika a vývoj operačních systémů 14.Operační systémy – funkce -Systém přerušení a přidělování procesoru, přidělování paměti, řízení vstupu a výstupu Cvičení: 1.Grafické vyjádření algoritmů úloh ekonomického charakteru 2.Realizace algoritmů v programovacím jazyku Turbopascal 3.Databázový systém Access -Návrh struktury relačních tabulek, vkládání a aktualizace dat, tvorba jednoduchých výběrových kritérií

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0 3
                Written exam Written test 45  0 3
        Examination Examination 55 (55) 0 3
                Oral Oral examination 55  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (02) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (02) Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (02) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (02) Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (02) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.