155-0103/01 – Operační výzkum A ()

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity4
Garant předmětuIng. Eva Moravcová, CSc.Garant verze předmětuIng. Eva Moravcová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2000/2001
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAN22 Ing. Jitka Baňařová, Ph.D.
VRA31 Ing. Blanka Bazsová, Ph.D.
JAS25 Ing. Mária Jašková, Ph.D.
KR150 Ing. Anna Křížová, CSc.
MOR30 Ing. Eva Moravcová, CSc.
ZON30 doc. Ing. Zdeňka Zonková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Seznámení studentů se základní metodologií systémové analýzy a syntézy jako nástrojem a operačním výzkumem jako aplikační systémovou disciplínou pro řešení ekonomických a podnikatelských problémů. Tvorba a aplikace ekonomicko- matematických modelů pro podporu rozhodování v řízení. Získání znalostí o charakteru, podstatě, aplikačních oblastech a využitelnosti jednotlivých metod operačního výzkumu a praktický nácvik jejich aplikace.

Povinná literatura:

Kolektiv: Operační výzkum. VŠB, Ostrava 1994 Lauber, J., Hušek, R.: Operační výzkum, MŠMaT, Praha 1990 Daenzer, F.W.: Systems Engineering. VIO, Zurich 1987, 1994 Hillier, F. S., Lieberman, J. Y.: Introduction to Operations Research. Holden - Day Inc., Oakland, California 1994 Kolektiv.: Rozhodovací procesy. Metody rozhodování. VŠB, Ostrava 1987.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek 1. Úvod do operačního výzkumu. - Historie, vývoj, současnost. OV jako kvantitativní přístup k rozhodování v řízení. Vztah specialistů na OV a manažerů. Podstata OV. 2. EM modely a jejich význam pro ekonomické rozhodování. - Význam ekonomicko-matematických metod a modelů pro řízení. Modelování ekonomických procesů. Kroky modelového přístupu OV. Vztah rozhodovacího procesu a OV. 3. Operační výzkum jako systémová disciplína. - Vztah OV, systémové analýza a systémového inženýrství. Základní systémové pojmy. Systémový přístup. Systémové disciplíny. 4. Systémová analýza - její metody a techniky. - Mikrostrategie řešení systémové úlohy. Makrostrategie řešení systémové úlohy. 5. Metody operačního výzkumu. - Síťová analýza - základní pojmy, metody. 6. Síťová analýza. - Metoda CPM, časová analýza v síť. grafu. 7. Síťová analýza. - Lineární diagram projektu, analýza zdrojů. 8. Strukturní analýza. - Strukturní modely. 9. Strukturní analýza. - Případová studie. 10. Soutěžní problémy. - Charakteristika. Modelování konfliktů v teorii her. 11. Konečný antagonistický konflikt dvou účastníků. - Řešení. Vztah teorie her a lineárního programování. 12. Metody alokace omezených zdrojů. Optimalizační metody. - Základní alokační problémy a optimalizační metody používané pro jejich řešení. 13. Základní alokační úlohy a jejich charakteristiky. - Principy konstrukce matematických modelů. 14. Obecný model úlohy lineárního programování. - Základní princip řešení úloh LP. Geometrická interpretace. Osnova cvičení 1. Opakování základního matematického aparátu 2. Teorie grafů a její aplikace - základní pojmy. 3. Základní úlohy v grafu. Metody využívající poznatky teorie grafů - min. strom. 4. Metody využívající poznatky teorie grafů - nejkratší cesta v síti, maximální tok, 5. Nácvik práce s QSB. 6. Strukturní modely - příklady aplikace . Popis systému nástroji teorie grafů ve vztahu k strukt. modelu. 7. Strukturní modely, doplnění o 3. kvadrant. Test TG. 8. Konstrukce síťového grafu, 9. Výpočty v síťovém grafu. 10. Lineární diagram projektu 11. Hodnocení nároků na zdroje, test. 12. Aplikační příklady síťové analýzy, konzultace projektů. 13, 14. Konzultace, obhajoby projektů Požadavky na ukončení

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (02) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B6202) Hospodářská politika a správa (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B6208) Ekonomika a management (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B6208) Ekonomika a management (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B6208) Ekonomika a management (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.