155-0103/01 – Operations Research A ()

Gurantor departmentDepartment of Applied InformaticsCredits4
Subject guarantorIng. Eva Moravcová, CSc.Subject version guarantorIng. Eva Moravcová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAN22 Ing. Jitka Baňařová, Ph.D.
VRA31 Ing. Blanka Bazsová, Ph.D.
JAS25 Ing. Mária Jašková, Ph.D.
KR150 Ing. Anna Křížová, CSc.
MOR30 Ing. Eva Moravcová, CSc.
ZON30 doc. Ing. Zdeňka Zonková, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek 1. Úvod do operačního výzkumu. - Historie, vývoj, současnost. OV jako kvantitativní přístup k rozhodování v řízení. Vztah specialistů na OV a manažerů. Podstata OV. 2. EM modely a jejich význam pro ekonomické rozhodování. - Význam ekonomicko-matematických metod a modelů pro řízení. Modelování ekonomických procesů. Kroky modelového přístupu OV. Vztah rozhodovacího procesu a OV. 3. Operační výzkum jako systémová disciplína. - Vztah OV, systémové analýza a systémového inženýrství. Základní systémové pojmy. Systémový přístup. Systémové disciplíny. 4. Systémová analýza - její metody a techniky. - Mikrostrategie řešení systémové úlohy. Makrostrategie řešení systémové úlohy. 5. Metody operačního výzkumu. - Síťová analýza - základní pojmy, metody. 6. Síťová analýza. - Metoda CPM, časová analýza v síť. grafu. 7. Síťová analýza. - Lineární diagram projektu, analýza zdrojů. 8. Strukturní analýza. - Strukturní modely. 9. Strukturní analýza. - Případová studie. 10. Soutěžní problémy. - Charakteristika. Modelování konfliktů v teorii her. 11. Konečný antagonistický konflikt dvou účastníků. - Řešení. Vztah teorie her a lineárního programování. 12. Metody alokace omezených zdrojů. Optimalizační metody. - Základní alokační problémy a optimalizační metody používané pro jejich řešení. 13. Základní alokační úlohy a jejich charakteristiky. - Principy konstrukce matematických modelů. 14. Obecný model úlohy lineárního programování. - Základní princip řešení úloh LP. Geometrická interpretace. Osnova cvičení 1. Opakování základního matematického aparátu 2. Teorie grafů a její aplikace - základní pojmy. 3. Základní úlohy v grafu. Metody využívající poznatky teorie grafů - min. strom. 4. Metody využívající poznatky teorie grafů - nejkratší cesta v síti, maximální tok, 5. Nácvik práce s QSB. 6. Strukturní modely - příklady aplikace . Popis systému nástroji teorie grafů ve vztahu k strukt. modelu. 7. Strukturní modely, doplnění o 3. kvadrant. Test TG. 8. Konstrukce síťového grafu, 9. Výpočty v síťovém grafu. 10. Lineární diagram projektu 11. Hodnocení nároků na zdroje, test. 12. Aplikační příklady síťové analýzy, konzultace projektů. 13, 14. Konzultace, obhajoby projektů Požadavky na ukončení

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (02) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (02) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (02) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (02) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (02) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B6202) Economic Policy and Administration (6201R004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner