155-0104/01 – Operační výzkum B ()

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity4
Garant předmětuIng. Eva Moravcová, CSc.Garant verze předmětuIng. Eva Moravcová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2000/2001
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAN22 Ing. Jitka Baňařová, Ph.D.
VRA31 Ing. Blanka Bazsová, Ph.D.
JAS25 Ing. Mária Jašková, Ph.D.
KR150 Ing. Anna Křížová, CSc.
ZON30 doc. Ing. Zdeňka Zonková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Seznámení studentů se základní metodologií systémové analýzy a syntézy jako nástrojem a operačním výzkumem jako aplikační systémovou disciplínou pro řešení ekonomických a podnikatelských problémů. Tvorba a aplikace ekonomicko- matematických modelů pro podporu rozhodování v řízení. Získání znalostí o charakteru, podstatě, aplikačních oblastech a využitelnosti jednotlivých metod operačního výzkumu a praktický nácvik jejich aplikace.

Povinná literatura:

Kolektiv: Operační výzkum. VŠB, Ostrava 1994 Lauber, J., Hušek, R.: Operační výzkum, MŠMaT, Praha 1990 Daenzer, F.W.: Systems Engineering. VIO, Zurich 1987, 1994 Hillier, F. S., Lieberman, J. Y.: Introduction to Operations Research. Holden - Day Inc., Oakland, California 1994 Kolektiv.: Rozhodovací procesy. Metody rozhodování. VŠB, Ostrava 1987.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek 1. Řešení úloh lineárního programování. * Simplexová metoda. * Princip, ekonomická interpretace řešení. 2. Konstrukce duálních úloh lineárního programování. * Duálně sdružené úlohy. Řešení duální úlohy. Ekonomická interpretace. 3. Význam duality při ekonomické interpretaci lineárního modelu. * Příklady využití duálního ocenění. 4. Formulace dopravního problému. * Postup řešení dopravního problému, optimalizační úlohy. * Speciální metody řešení, ekonomická interpretace výsledků. 5. Modely hlavních subsystémů. * Klasifikace modelů, aplikační oblasti, vzájemný vztah modelů obnovy, zásob a hromadné obsluhy. 6. Modely hromadné obsluhy. * Základní charakteristika modelů hromadné obsluhy. * Základní typy soustav hromadné obsluhy, otevřené a uzavřené modely, se ztrátami a beze ztrát. 7. Optimalizační úlohy v soustavách hromadné obsluhy. * Možnosti řešení základních úloh v soustavách hromadné obsluhy. 8. Poissonovské modely. * Vlastnosti Poissonovských soustav. * Základní modely řešení optimalizačních úloh v Poissonovských soustavách hromadné obsluhy. 9. Nepoissonovské modely soustav hromadné obsluhy. * Přístupy k řešení nepoissonovských modelů hromadné obsluhy. * Systémy soustav hromadné obsluhy. 10. Modely teorie zásob. * Formulace základní úlohy teorie zásob. * Deterministické modely zásob, jejich optimalizace. 11. Stochastické modely zásob. * Přístupy k řešení stochastických úloh v zásobování. 12. Modely teorie obnovy. * Charakteristika problémů. Modely obnovy zařízení, které ztrácí své vlastnosti postupně. 13. Obnova zařízení selhávajících v náhodných okamžicích. * Základní strategie řešení problémů údržby. 14. Úvod do simulace. * Případová studie vybraného subsystému. Osnova cvičení 1. Základní problémy řešitelné alokačními modely. Příklady jednotlivých typů problémů. 2. Formulace složitějších úloh LP, tvorba modelů, 3. Výpočetní tvar úlohy, interpretace výsledků. 4. . Řešení úloh grafické, simplexová metoda, počítačová realizace řešení, korekce modelů LP). 5. Formulace duální úlohy, řešení duální úlohy, interpretace výsledků a vztah k efektivnosti systému. 6. Dopravní a přiřazovací úlohy - formulace úlohy, základní řešení 7. Optimální řešení, počítačová realizace řešení. 8. Vlastnosti řešení, interpretace výsledků. 9. Test. Formulace problému teorie her, antagonistický konflikt dvou hráčů, řešení v ryzích strategiích. 10. Řešení antagonistického konfliktu ve smíšených strategiích. 11. Topologie základních modelů soustav hromadné obsluhy. 12. Optimalizace poissonovských soustav hromadné obsluhy. Výpočet a interpretace základních charakteristik. 13. Optimalizace soustav hromadné obsluhy s využitím PC.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Písemka Písemka 40  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (05) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (02) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B6202) Hospodářská politika a správa (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B6208) Ekonomika a management (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B6208) Ekonomika a management (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B6208) Ekonomika a management (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.