155-0104/01 – Operations Research B ()

Gurantor departmentDepartment of Applied InformaticsCredits4
Subject guarantorIng. Eva Moravcová, CSc.Subject version guarantorIng. Eva Moravcová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAN22 Ing. Jitka Baňařová, Ph.D.
VRA31 Ing. Blanka Bazsová, Ph.D.
JAS25 Ing. Mária Jašková, Ph.D.
KR150 Ing. Anna Křížová, CSc.
ZON30 doc. Ing. Zdeňka Zonková, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek 1. Řešení úloh lineárního programování. * Simplexová metoda. * Princip, ekonomická interpretace řešení. 2. Konstrukce duálních úloh lineárního programování. * Duálně sdružené úlohy. Řešení duální úlohy. Ekonomická interpretace. 3. Význam duality při ekonomické interpretaci lineárního modelu. * Příklady využití duálního ocenění. 4. Formulace dopravního problému. * Postup řešení dopravního problému, optimalizační úlohy. * Speciální metody řešení, ekonomická interpretace výsledků. 5. Modely hlavních subsystémů. * Klasifikace modelů, aplikační oblasti, vzájemný vztah modelů obnovy, zásob a hromadné obsluhy. 6. Modely hromadné obsluhy. * Základní charakteristika modelů hromadné obsluhy. * Základní typy soustav hromadné obsluhy, otevřené a uzavřené modely, se ztrátami a beze ztrát. 7. Optimalizační úlohy v soustavách hromadné obsluhy. * Možnosti řešení základních úloh v soustavách hromadné obsluhy. 8. Poissonovské modely. * Vlastnosti Poissonovských soustav. * Základní modely řešení optimalizačních úloh v Poissonovských soustavách hromadné obsluhy. 9. Nepoissonovské modely soustav hromadné obsluhy. * Přístupy k řešení nepoissonovských modelů hromadné obsluhy. * Systémy soustav hromadné obsluhy. 10. Modely teorie zásob. * Formulace základní úlohy teorie zásob. * Deterministické modely zásob, jejich optimalizace. 11. Stochastické modely zásob. * Přístupy k řešení stochastických úloh v zásobování. 12. Modely teorie obnovy. * Charakteristika problémů. Modely obnovy zařízení, které ztrácí své vlastnosti postupně. 13. Obnova zařízení selhávajících v náhodných okamžicích. * Základní strategie řešení problémů údržby. 14. Úvod do simulace. * Případová studie vybraného subsystému. Osnova cvičení 1. Základní problémy řešitelné alokačními modely. Příklady jednotlivých typů problémů. 2. Formulace složitějších úloh LP, tvorba modelů, 3. Výpočetní tvar úlohy, interpretace výsledků. 4. . Řešení úloh grafické, simplexová metoda, počítačová realizace řešení, korekce modelů LP). 5. Formulace duální úlohy, řešení duální úlohy, interpretace výsledků a vztah k efektivnosti systému. 6. Dopravní a přiřazovací úlohy - formulace úlohy, základní řešení 7. Optimální řešení, počítačová realizace řešení. 8. Vlastnosti řešení, interpretace výsledků. 9. Test. Formulace problému teorie her, antagonistický konflikt dvou hráčů, řešení v ryzích strategiích. 10. Řešení antagonistického konfliktu ve smíšených strategiích. 11. Topologie základních modelů soustav hromadné obsluhy. 12. Optimalizace poissonovských soustav hromadné obsluhy. Výpočet a interpretace základních charakteristik. 13. Optimalizace soustav hromadné obsluhy s využitím PC.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Written exam Written test 40  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 30  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (02) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (05) Business Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (02) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (02) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B6202) Economic Policy and Administration (6201R004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner