155-0106/01 – Graphic Systems (GS)

Gurantor departmentDepartment of Applied InformaticsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Josef Fiala, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Josef Fiala, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAN22 Ing. Jitka Baňařová, Ph.D.
POC11 Ing. Martin Pochyla, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The subject lists of fundamental principles and algorithms of computer graphic. The aim of the subject is to teach students work with efficient graphic systems Corel Draw! 11.

Compulsory literature:

1. Murray, J. D., vanRyper, W.: Encyklopedie grafických formátů. Computer Press, Praha 1995. 2. Sobota, B., Milián, J.: Grafické formáty. Kopp, České Budějovice 1996. 3. Sobota, B., Miliánová, L., Milián, J.: Grafické editory. Kopp, České Budějovice 1997. 4. Murray, J. D.: Encyclopedia of Graphics file format. O´Reilly & Associates. ISBN 1565921615. 5. Shirley, P.: Fundamentals of Computer Graphics. Hardeover, July 2002. ISBN 1568811241 6. Miller, D.: Corel Draw 9. IDG Books Worldwide, Inc.1999. ISBN 0-7645-3315-0.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Aplikace počítačové grafiky. * Možnosti využití. * Členění grafických programů. * Možnosti jejich využití. * Zástupci jednotlivých skupin. 2. Technické prostředky pro grafické systémy. * Potřebné technické vybavení počítače. * Standardy multimediálního osobního počítače. 3. Jednotky CD-ROM. Scannery. * Standardy CD-ROM. * Srovnání standardů. * DVD. * Principy práce scannerů. * Dělení scannerů. 4. Projekční zřízení * Velkoplošná projekce. * Představitelé zařízení pro velkoplošnou projekci. 5. Programové technologie. * Programové technologie podporující grafiku. * Historie jazyka. * Konstrukce písma. * Bitmapové a rastrové fonty. 6. Jazyk pro popis stránky PostScript. * Tisk z prostředí grafických programů. * Jazyky pro řízení tiskáren. * Jazyk PostScript. * Průběh tisku z grafických programů. 7. CorelDRAW 11 * základy práce v prostředí CorelDRAW 11 * tvorba aplikace

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Project Project 40  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Written examination Written examination 40  0
                Oral Oral examination 15  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner