155-0108/01 – Modely a modelování ()

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity4
Garant předmětuDr. Ing. Jiří Chuchro, MBAGarant verze předmětuDr. Ing. Jiří Chuchro, MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2000/2001
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VRA31 Ing. Blanka Bazsová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět nabízí studentům možnost získání základních teoretických znalostí a praktických dovedností v konstrukci, testování a aplikacích dynamických simulačních modelů a systému podnikatelských modelů s využitím příslušných SW produktů.

Povinná literatura:

Behrens, W., Hawranek, P.M.: Manual for the Preparation of Industrial Feasibility Studies. UNIDO, Wienna 1991. Blaha, Z. S., Jindřichovská, I.: Jak posoudit finanční zdraví firmy. Management Press, Praha 1996. Hušek, R., Maňas, M.: Matematické modely v ekonomii. SNTL, Praha 1989. INTERNET: aktuální stránky o systémové dynamice, např. MIT, HPS a Powersim. Senge, P. M.: The Fifth Discipline. The Art and Practice of the Learning Organization. Doubleday, New York 1990 Richardson, B., Richardson, R.: Business Planning. An Approach to Strategic Management. Pitman Publishing, London 1989. Vlček, D., Chuchro, J.: Modely a modelování Skripta VŠB – TU Ostrava, 1999.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Vnější prostředí podnikatelských subjektů - Vnější prostředí politické, ekonomické, ekologické, sociální, technicko-technologické. -Subsystémy vstupů, výstupů. Změny vnějšího prostředí. - Vznik a vývoj přístupů k systémům strategického řízení. 2.Strategické změny organizací a hlavní faktory a modely jejich úspěšného řízení. - Modely úspěšnosti řízení strategických změn. - Charakteristika a rysy strategické změny. 3.Zdroje, toky a zpracování informací v koncepční fázi projektu strategické změny. - Zdroje informací. - Grafický model zpracování a toků informací. Modelová a počítačová podpora. - Modely a simulace systémů. 4.Modelování ekonomických procesů. - Ekonomický proces jako dynamický systém. Definice a klasifikace dynamických systémů. - Forresterova metoda identifikace a modelování dynamických systémů. - SW produkty pro tvorbu a řešení modelů systémové dynamiky. Aplikace SW Powersim Constructor 2.5. 5.Systém podnikatelských modelů EMA.PM. - Základní funkce a struktura systémy EMA.PM. - Organizační, personální, SW a HW zabezpečení tvorby a aplikací. 6.Další známé podnikatelské modely a vhodné SW produkty. - Modely výrobkově-nákladové, výrobní, finanční a jiné. - Základní funkce a principy tvorby aplikací v POWERSIM Constructors 2.5 7.Případová studie tvorby a aplikací PM většího rozsahu a shrnutí hlavních principů modelování. - Tvorba základních podnikatelských modelů na vybraném objektu. - Využití softwarového produktu EMA.PM při tvorbě aplikačních modelů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 45  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku