155-0108/01 – Models and Modelling ()

Gurantor departmentDepartment of Applied InformaticsCredits4
Subject guarantorDr. Ing. Jiří Chuchro, MBASubject version guarantorDr. Ing. Jiří Chuchro, MBA
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VRA31 Ing. Blanka Bazsová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Vnější prostředí podnikatelských subjektů - Vnější prostředí politické, ekonomické, ekologické, sociální, technicko-technologické. -Subsystémy vstupů, výstupů. Změny vnějšího prostředí. - Vznik a vývoj přístupů k systémům strategického řízení. 2.Strategické změny organizací a hlavní faktory a modely jejich úspěšného řízení. - Modely úspěšnosti řízení strategických změn. - Charakteristika a rysy strategické změny. 3.Zdroje, toky a zpracování informací v koncepční fázi projektu strategické změny. - Zdroje informací. - Grafický model zpracování a toků informací. Modelová a počítačová podpora. - Modely a simulace systémů. 4.Modelování ekonomických procesů. - Ekonomický proces jako dynamický systém. Definice a klasifikace dynamických systémů. - Forresterova metoda identifikace a modelování dynamických systémů. - SW produkty pro tvorbu a řešení modelů systémové dynamiky. Aplikace SW Powersim Constructor 2.5. 5.Systém podnikatelských modelů EMA.PM. - Základní funkce a struktura systémy EMA.PM. - Organizační, personální, SW a HW zabezpečení tvorby a aplikací. 6.Další známé podnikatelské modely a vhodné SW produkty. - Modely výrobkově-nákladové, výrobní, finanční a jiné. - Základní funkce a principy tvorby aplikací v POWERSIM Constructors 2.5 7.Případová studie tvorby a aplikací PM většího rozsahu a shrnutí hlavních principů modelování. - Tvorba základních podnikatelských modelů na vybraném objektu. - Využití softwarového produktu EMA.PM při tvorbě aplikačních modelů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Laboratory work Laboratory work 45  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Written examination Written examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner