155-0114/01 – Strategic Management Support SystemsTools ()

Gurantor departmentDepartment of Applied InformaticsCredits6
Subject guarantorIng. Eva Moravcová, CSc.Subject version guarantorIng. Eva Moravcová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
H1U61 Dr. Ing. Jiří Chuchro, MBA
MOR30 Ing. Eva Moravcová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Students will be introduced to the system approach, to the solution of strategic problems, utilization of basic methods and techniques for the preparation of strategic decision-making . 

Compulsory literature:

de Witt, B.- Meyer, R.: Strategy: Process, Context, Cases. St.Paul, Minnesota, West 1997 Mintzberg, H.- Quinn, J.B. - Ghoshal: The Strategy Process: European Edition, Eagleswood Cliffs, Prentice-Hall 1996

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Úvod do předmětu Nástroje strategického managementu 2.Vývoj přístupů k strategickému plánování a řízení. 3.Analýza účastníků ( Stakeholders) v strategickém řízení 4.Podnikatelské prostředí a strategické změny organizace 5.Cyklus strategického řízení Proces strategického plánování 6.Metody strategického řízení 7.Metody analýzy vnějšího prostředí - okolí 8.Vybrané metody strategického řízení -analýza vnitřních strategických schopností organizace a nasazení zdrojů 9.Vybrané metody strategického řízení -analýzy na úrovni společnosti - identifikace konkurenční pozice organizace 10.Metody a techniky pro výběr strategií, strategické aliance 11.Modelová a počítačová podpora strategického řízení a její SW, informační, organizační a personální zabezpečení 12.Nástroje a metody strategického kontrolinku 13.Specifické metody strategického řízení pro podnikatelské a veřejné a neziskové organizace. 14.Specifika internacionalizace a globalizace strategického řízení Osnova cvičení Aplikace metod a technik pro přípravu strategických rozhodnutí s využitím PC. Samostatná týmová práce na zvoleném problému vyhledání informačních pramenů, selekce metod a technik pro hodnocení strategické změny, návrh, příp. hodnocení strateg. záměru.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Project Project 35  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Written examination Written examination 60  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner