155-0115/01 – Expertní systémy (ES)

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity3
Garant předmětuIng. Pavel Vlček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Vlček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2000/2001
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK07 prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc.
VLC87 Ing. Pavel Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty analyzovat systémy, které využívají systémy umělé inteligence. Pochopit jejich stavbu a sestavit jednoduchý znalostní systém.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je předat studentům základní informace o expertních systémech, o historii vzniku, architektuře a možnostech jejich využití. Představit expertní systémy jakožto jednu z moderních informačních technologií na podporu rozhodovaní managera. V rámci cvičení se seznámit s vybraným jazykem pro tvorbu expertních systémů (Clips) a zpracovat v něm projekt.

Povinná literatura:

Berka, P: Expertní systémy.VŠE, Praha 1998. ISBN 80-7079-873-4.Kelemen, J., Kubík, A., Lenharčík, I., Mikulecký, P.: Tvorba expertních systémů v prostředí CLIPS. Grada Publishing, Praha 1999. ISBN 80-7169-501-7.Popper, M., Kelemen, J.: Expertné systémy. Alfa, Bratislava 1989. ISBN 80-05-00051- 0.Mikulecký,P.,Hynek,J.,Lenharčík,I.:Znalostní technologie II,Gaudeamus,Hradec Králové 2002. ISBN 80-7041-904-0

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod do expertních systémů(Umělá inteligence.Znalostní inženýrství.Expertní systémy, minulost, současnost.Důvody zavádění expertních systémů,jakožto systémů na podporu rozhodování manažera a některé problémy s tím spojené.) 2.Základní principy expertních systémů.(Charakteristické rysy znalostních a expertních systémů.Architektura expertního systému.Typy expertních úloh.) 3.Experti a expertíza.(Základní atributy expertízy.Úrovně expertního řešení problému.Typy znalostí expertů.Charakteristika neurčitosti.) 4.Reprezentace znalostí.(Pojem znalosti.Predikátová logika, pravidla, sémantické sítě, rámce.Inferenční mechanismus - odvozování, práce s neurčitostí.) 5.Znalostní inženýrství.(Hlavní náplň práce znalostního inženýra.Hledisko vhodnosti a účelnosti tvorby znalostního systému.Metody a techniky získávání znalostí od expertů.) 6.Znalostní projekt.(Charakteristika jednotlivých fází životního cyklu znalostního projektu.Složení projektového týmu.Příčiny selhání znalostních projektů.) 7.Znalostní systémy v podnicích.(Zavádění a využívání znalostních systémů v podnicích.Příklady ekonomických aplikací.Budoucnost expertních systémů.)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Projekt Projekt 45  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 5  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku