155-0130/01 – SW inženýrství (SWI)

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity6
Garant předmětuIng. Jan Ministr, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Ministr, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIN20 Ing. Jan Ministr, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět se zabývá problematikou softwarového inženýrství, metodami modelování a ohodnocování procesů, workflow systémy, tradičními a agilními metodami vývoje informačních systémů. Studenti na cvičeních vytvoří procesní model vybraného ekonomického procesu.

Povinná literatura:

* Donovan,J.,J.: "Business Re-engineering with Information Technology". Prentice- Hall, Inc., New Jersey 1994, ISBN 0-13-311028-1 * Cogner,S.,A.: The New Software Engineering. Wadsworth Publishing Company, Belmont 1994, ISBN 0-534-17143-5 * Fiala,J.,Ministr,J.: Průvodce analýzou a modelováním procesů. VŠB – TU Ostrava, Ostrava 2003, ISBN 20-248-0500-6 * McCarthy,J.,: Softwarové projekty. Computer Press, Praha 1999, ISBN 80-7226- 164-0 * Sokolovský,P.: Tvorba a reengineering objektově orientovaných obchodních procesů. SCIENCE, Veletiny 1999, ISBN 80-86083-03-9 * Bruegge,B.,Dutost,A.H.: Object-OrientedSoftware Engineering,Prentice Hall. New Jersey, 2004, ISBN 0-13-0471100 * Wiegers,K.,E.: Software Requrements. Microsoft Press, Washington 1999, ISBN 0- 7356-0631-5 * Molnár, Z.: Efektivnost Informačních systémů.Grada Publishing, Praha 2001, ISBN 80-247-0087-5 * Kaplan,R., S., Bortin, D.,P.: Balanced scorecard. Management Press, Praha 2001, ISBN 80-7261-037-6 * Basl, J.: Podnikové informační systémy. Grada Publishing, Praha 2002, ISBN 80- 247-0214-2 * Učeň, P.: Metriky v informatice. Grada Publishing, Praha 2001, ISBN 80-247- 0080-8 * Carda, A.,Kunstová, R.: Workflow – Nástroj manažera pro řízení podnikových procesů. Grada Publishing, Praha 2003, ISBN 80-247-0666-0 * Beck,K.: Extrémní programování. Grada Publishing, Praha 2002, ISBN 80-247- 03000-9 * Robson,M.,Ullah,P.: Praktická příručka podnikového reengineeringu. Management Press, Praha 1998, ISBN80-85943-64-6 * Kadlec, V.: Agilní programování. Computer Press, Brno 2004, ISBN 80-251-0342- 0 * Interfacing Technologies: "FirstSTEP-Introducing", Intrfacing Technologies Corp., 1998 www.interfacing.com

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika softwarového inženýrství 2. Současné trendy softwarového inženýrství 3. Metody zpracování uživatelských požadavků 4. Ohodnocování procesů - metriky 5. Metodologie mapování procesů 6. Simulace procesů 7. Analýza modelu 8. Redesign modelu 9. Workflow systémy 10. Tradiční metody vývoje informačních systémů 11. Agilní metody vývoje informačních systémů 12. Metody vývoje web 1. Characteristic of software engineering 2. Present trends of software engineering 3. Methods of user requirements processing 4. Process evaluation - Metrics 5. Process mapping methodology 6. Process simulation 7. Model analysis 8. Model redesign 9. Workflows systems 10. Traditional methods of information systems development 11. Agile methods of information system development 12. Methods of web development

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 30  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku