155-0133/01 – Objektově orientované programování (OOP)

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity5
Garant předmětuIng. Jan Ministr, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Ministr, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2003/2004
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIN20 Ing. Jan Ministr, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače s principy tvorby objektově orientovaného modelu informačního systému pomocí modelovacího jazyka UML (Unified Modelling Language) a základními charakteristikami metodologií vývoje informačních systémů využívajících UML.

Povinná literatura:

* Schmuller, J.: Myslíme v jazyku UML, Grada Publishing. Praha 2001, ISBN 80- 247 0029-8 * Page-Jones,M.: Základy objektově orientovaného návrhu v UML. Grada Publishing, Praha 2001, ISBN 80-247 0210-X * Polák,J.,Merunka,V.,Carda,A.: Umění systémového návrhu. Grada Publishing, Praha, 2003, ISBN 80-247 0424-2 * Kanisová,H.,Műller,M.:UML srozumitelně. Computer Press, Brno 2004, ISBN 80- 251-0231-9 * Mathiasen,L.,Munk-Madsen,A.,Nielsen,P.,A.,Stage,J.: Object-oriented analysis & design. Marcko Publishing ApS, Aalborg – Denmark 2000, ISBN 87-7751-150-6 * Arlow,J.,Neustat, I.: UML a unifikovaný proces vývoje aplikací. Computer Press, Brno 2003, ISBN 80-7226-947-X * Duben,J.: Objektové modely podniku. Grada Publishing, Praha 1996, ISBN 80- 7169-281-6

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika a principy Objektově orientovaného přístupu 2. Struktura jazyka UML a metodiky Unified Process 3. Specifikace požadavků na informační systém 4. Případy užití a jejich modelování 5. Třídy a objekty 6. Relace, dědičnost a polymorfismus 7. Analytické balíčky 8. Základní stavové diagramy 9. Implementace 10. Komponenty 11. Nasazení 1. Characteristic and principles of object oriented approach 2. Structure UML language and Unified Process methodology 3. Requirement specification of information system 4. Use Case and their modeling. 5. Classes and object 6. Relationships, inheritance and polymorphism 7. Analytical packages 8. Basic state diagrams 9. Implementation 10. Components 11. Deployment

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 30  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku