155-0134/01 – Business Information System (UPTA)

Gurantor departmentDepartment of Applied InformaticsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Josef Fiala, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Josef Fiala, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FIA40 doc. Ing. Josef Fiala, CSc.
NOV21 Ing. Vítězslav Novák, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- pochopit postavení uživatele v systému zpracování dat, - definovat uživatelské aspekty navrhování projektu IS, - vytvořit jednoduchou databázovou aplikaci v prostředí Microsoft Access, - zpracovat dokonalou prezentaci firmy v programu Microsoft PowerPoint

Teaching methods

Summary

The subject is identified especially for "super" users of the computer technique, who will participate in creation of the projects. There are prefered user`s aspects of designing of the information systems projects.

Compulsory literature:

Fiala, J. a kol.: Navrhování ekonomických aplikací - uživatelský přístup, VŠB, Ostrava 1994

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Postavení podnikatele v informačním systému. 2. Formulace zadání. - Otázka informační potřeby podnikatele. - Cykličnost formulace zadání. 3. Posouzení reálnosti projektu. - Hlediska určování reálnosti. - Systémovost řešení projektu. 4. Definice informačních výstupů a funkcí, způsoby prezentace výstupů. - Jaké informace jsou požadovány. - Periodicita požadovaných informací. - Doba odezvy. - Kdo bude uživatelem informace. - Kolik bude uživatelů informace. - Prostorová náročnost a míra autonomie jednotlivých míst. - Funkce ve zpracování dat. 5. Informační vazby, jež je nutno v projektu respektovat. - Vnější vazby. - Vnitřní vazby. 6. Datová základna projektu. - Zdroje dat. - Vytvoření a údržba datové základny. - Klíče a číselníky. - Kontrola dat - Ochrana dat 7. Definování prostředí pro provozování projektu automatizace. - Technické prostředí - Programové prostředí - Komunikace v aplikaci 8. Dokumentace projektu. - Typy dokumentace. - Formy dokumentace 9. Provozování a další rozvoj projektu. - Podmínky předání počítačové aplikace - Možnosti provozování aplikace - Činnosti podílející se na provozování aplikace.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Project Project 40  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Written examination Written examination 40  0
                Oral Oral examination 15  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner