155-0136/01 – Project Application II (PI2)

Gurantor departmentDepartment of Applied InformaticsCredits5
Subject guarantorIng. Eva Moravcová, CSc.Subject version guarantorIng. Eva Moravcová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VRA31 Ing. Blanka Bazsová, Ph.D.
KAL65 prof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc.
MAN40 Mgr. Šárka Maňasová, CSc.
MIN20 Ing. Jan Ministr, Ph.D.
MOR30 Ing. Eva Moravcová, CSc.
TVR30 doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Výběr problému a jeho formulace. * Východisko cyklu řešení problému. Analýza potřeb. 2. Cílové požadavky řešení. * Vlastnosti cílů. Jejich dekompozice. Proces tvorby cílů. 3. Systémová analýza současného stavu. * Analýzy problémové situace. 4. Metody a techniky řešení. * Volba vhodných metod a technik řešení. 5. Návrh aplikace. * Zpracování projektu řešení. 6. Analýza realizovatelnosti řešení. * Ohodnocení důsledků variant. Metody posouzení realizovatelnosti. 7. Zhodnocení efektivnosti řešení. * Metody hodnocení přínosů. 8. Struktura projektu informačního systému. * Struktura projektu. Funkční model, funkce a datové toky. Použití prostředků CASE 9. Struktura projektu informačního systému. * . Informační popis , jeho návaznost na funkční model. Datová základna projektu. Procesní popis. 10. Struktura projektu informačního systému. * Ošetření chybových situací. Technický popis projektu. Projektové řízení. Efektivnost projektu. 11. Struktura systémového organizačního projektu. * Struktura projektu. Volba organizace, objektu. Systémový a funkční model objektu.. Diagnostika problémové situace. 12. Struktura systémového organizačního projektu. * Rozpracování cílů řešení do logického rámce projektu. Tvorba, hodnocení, volba variant řešení. 13. Struktura systémového organizačního projektu. * Projektové rozpracování řešení. Návrh zásahu do struktury systému. Realizace projektu. Analýza efektivnosti, citlivosti, rizika. 14. Ukázky obhájených projektů. Diskuse. Ve zvoleném cvičení dle zaměření studenta se studenti zdokonalí v metodách a technikách, které využijí při řešení aplikačního projektu .

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Project Project 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner