155-0302/01 – Operations Research A (OVA)

Gurantor departmentDepartment of Applied InformaticsCredits5
Subject guarantorIng. Eva Moravcová, CSc.Subject version guarantorIng. Eva Moravcová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAN22 Ing. Jitka Baňařová, Ph.D.
VRA31 Ing. Blanka Bazsová, Ph.D.
JAS25 Ing. Mária Jašková, Ph.D.
MOR30 Ing. Eva Moravcová, CSc.
ZON30 doc. Ing. Zdeňka Zonková, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Bude doplněno

Teaching methods

Summary

The main emphasis is placed on the creation and application of economic and mathematics models for the support of managerial decision making. Students will acquire knowledge of character, substance, application areas and the level of utilization of operations research models and particular methods (i.e. linear programming, network modeling, structure analysis) and will be trained in their applications particulary with PC use.

Compulsory literature:

Hillier, F. S., Lieberman, J. Y.: Introduction to Operations Research. Holden - Day Inc., Oakland, California 1994. Littlechild, S. C.,Shutler, M.Operations research in management.Prentice Hall,New York 1991.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předmětu: 1. Operační výzkum jako základ kvantitativního přístupu k rozhodování. - Vývoj a systémové znaky operačního výzkumu. Operační výzkum jako kvantitativní přístup k rozhodování v managementu. - Ekonomicko-matematické modelování. - Metody operačního výzkumu, klasifikace, využitelnost při řešení Cvičení: 1. Teorie grafů a její aplikace. 2. Metody využívající poznatky teorie grafů . 3. Softwarová podpora pro řešení úloh. 4. Strukturní modely – Popis systému nástroji teorie grafů ve vztahu k strukt. modelu. 5. Strukturní modely -základní propočty v I. II. a III. kvadrantu. 6. Síťová analýza – analýza problému a konstrukce síťového grafu. 7. Časová analýza v síťovém grafu. 8. Lineární diagram projektu, hodnocení nároků na zdroje. 9. Základní úlohy lineárního programování, jejich řešení. 10. Dualita a ekonomická efektivnost. 11. Dopravní úlohy lineárního programování. ekonomických úloh. 2. Operační výzkum jako systémová disciplína. - Teoretické a aplikované systémové disciplíny, vztah systémových disciplín k operačnímu výzkumu. - Základní systémové pojmy. 3. Systémová analýza a syntéza, její metody a techniky. - Model postupu řešení systémové úkoly. Životní cyklus systému, cyklus řešení problému jako metodologie řešení systémové úlohy. 4.,5 Strukturní analýza, strukturní modely. - Předmět a účel strukturní analýzy a strukturních modelů. - Hlavní části, postup konstrukce statického modelu a modelové výpočty modelovaných procesů a toků ( I,II,III kvadrant, koeficienty). 6. Síťová analýza. - Aplikační oblasti síťové analýzy , základní pojmy, metody. - Postup konstrukce síťových grafů. 7. Časová analýza v síťovém grafu. - Časová náročnost projektu, termíny aktivit v projektu, kritická cesta, časové rezervy, - Analýza kritické cesty. 8. LDP a Analýza nároků na zdroje. - Lineární diagram projektu, pravidla jeho tvorby. Úlohy minimalizace spotřeby zdrojů. Úloha optimalizace rozvrhu zdrojů vzhledem k času. 9. Optimalizační metody, úvod do lineárního programování. - Lineární programování , principy konstrukce matematických modelů. Základní úlohy a jejich charakteristiky. Obecný model úlohy lineárního programování. 10 . Řešení a interpretace úloh LP - Základní princip řešení modelu, simplexová metoda. Dualita a efektivnost. 11.,12. Distribuční úlohy. - Specifika úloh, metody jejich optimalizace. 13.14. Modely hlavních subsystémů Základní subsystémy v podnikatelských aktivitách, vzájemné vazby. Typické problémy řešitelné modely hlavních subsystémů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0 3
                Project Project 15  0 3
                Written exam Written test 30  0 3
        Examination Examination 55 (55) 0 3
                Oral Oral examination 55  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (01) European Integration P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (00) Applied Informatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (05) European Integration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (05) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (05) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (05) Business Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (03) Applied Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.