155-0303/01 – Operační výzkum B ()

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity4
Garant předmětuIng. Mária Jašková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Mária Jašková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAS25 Ing. Mária Jašková, Ph.D.
MOR30 Ing. Eva Moravcová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Rozšíření znalostí operačního výzkumu jako aplikační systémové disciplíny pro řešení ekonomických a podnikatelských problémů o složitější metody a modely. - Získání znalostí o charakteru, podstatě, aplikačních oblastech a využitelnosti vybraných metod operačního výzkumu, - tvorba a aplikace ekonomicko-matematických modelů pro podporu rozhodování v řízení, - řešení praktických problémů s využitím výpočetní techniky.

Povinná literatura:

Kolektiv: Operační výzkum. VŠB, Ostrava 1994 Lauber, J., Hušek, R.: Operační výzkum, MŠMaT, Praha 1990 Hillier, F. S., Lieberman, J. Y.: Introduction to Operations Research. Holden - Day Inc., Oakland, California 1994 Kolektiv.: Rozhodovací procesy. Metody rozhodování. VŠB, Ostrava 1987. Mikeska, J. a kol.: Operační výzkum. Modely nelineární a dynamické. VŠB, Ostrava 1985

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Teorie her - metody řešení problémů soutěže. - Klasifikace rozhodovacích situací v teorii her, modely rozhodovacích situací - hra v normálním tvaru. - Konečný antagonistický konflikt dvou inteligentních rozhodovatelů (maticová hra) a jeho řešení v ryzích strategiích 2. Smíšené rozšíření maticových her. - Vztah teorie her a lineárního programování. - Nalezení řešení maticové hry ve smíšených strategiích převodem na lineární model. 3. Neantagonistické konflikty v teorii her 4. Dynamické programování - Víceetapové procesy, jejich charakteristika - Bellmanův princip optimality v dynamickém programování 5. Základní typy úloh dynamického programování, odvození rekurentních rovnic 6. Aplikační příklady úloh dynamického programování 7. Systémy soustav hromadné obsluhy, charakteristika, klasifikace 8. Optimalizační úlohy v soustavách hromadné obsluhy. - Možnosti řešení základních úloh v soustavách hromadné obsluhy. 9. Poissonovské modely. - Vlastnosti Poissonovských soustav. - Základní modely řešení optimalizačních úloh v Poissonovských soustavách hromadné obsluhy. 10. Nepoissonovské modely soustav hromadné obsluhy. - Přístupy k řešení nepoissonovských modelů hromadné obsluhy. 11. Modely teorie obnovy - Diskontování v modelech obnovy zařízení postupně se opotřebovávajícího, náhrada zařízení zařízením jiného typu 12. Obnova zařízení selhávajícího v náhodné časové okamžiky - Strategie obnovy prvků, kriterium optimalizace - Odvození funkce pravděpodobnosti selhání 13. Simulační modely - Charakteristika a typologie simulačních modelů, - Předpoklady a principy tvorby modelů 14. Případová studie simulačního modelu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Písemka Písemka 45  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (B6207) Kvantitativní metody v ekonomice (6207R015) Metody řízení a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6207) Kvantitativní metody v ekonomice (6207R015) Metody řízení a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku